Innoexplorer

Teamet Kommercialisering og IP (Tidligere kendt som TTO Forretningsudvikling ) er blevet en del af AU Erhverv og Innovation. Disse sider vil i den forbindelse blive opdateret og flyttet, forventelig ultimo 2023. Du kan læse mere i denne nyhed eller kontakte teamet her.

InnoExplorer

Innovationsfondens program Innoexplorer har til formål at styrke entreprenørskab baseret på forskning fra offentlige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt hospitaler. Programmet støtter tidlige forskningsprojekter med et kommercielt potentiale. Målet er at bringe disse tættere på markedet og på sigt at etablere en virksomhed. Der kan søges om op til 1,5 million kr.

De søgte midler kan eksempelvis benyttes til følgende:

 • Validering af forskningsresultater
 • Identifikation af potentielle anvendelsesmuligheder samt kommercielt potentiale
 • Test af prototyper
 • Etablering af team samt partnerskaber
 • Gennemførelse af markedsundersøgelser

Innovationsfonden har indført en tematisering af de tilgængelige midler. Dette betyder at ca. 40% af de samlede midler fordeles mellem tre forudbestemte områder, mens de resterende medler kan fordeles til projekter der falder uden for disse tre områder. Ved ansøgning skal det anføres om projektet falder inden for en af tre kategorier. Hvis ansøgningen falder inden for et af de tre områder og midlerne på området er opbrugt, vil ansøgningen automatisk overgå til behandling under de frie midler. De tre områder er: "Grøn teknologiudvikling og innovation", "Life science, sundhed og velfærdsteknologi", "Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier". Du kan læse yderligere om temateringen af fondsmidlerne i retningslinjerne for Innoexplorer

Din ansøgning skal have fokus på de tre nedenstående hovedområder. For hver af de 11 underkategorier er der 1.200 tegn til rådighed i ansøgningsskemaet.

Du kan her downloade en Word skabelon som kan bruges til at påbegynde din ansøgning.

Herudover har vores forretningsudviklere lavet en række skabeloner, som kan bruges som inspiration til dit pitch deck.


Ideens kvalitet

___

Beskriv iværksætteridéen

___

Beskriv de videns- og forskningsresultater, projektet baserer sig på

___

Beskriv de metoder, tilgange og/eller teknologier du/I anvender

___

Beskriv konkurrencesituationen

Impact

___

Sandsynliggør at der er anvendelsesmuligheder og et markedspotentiale – også gerne internationalt

___

Sandsynliggør at der på sigt kan etableres en bæredygtig virksomhed baseret på den foreslåede løsning

___

Sandsynliggør hvordan iværksætterideen har potentiale til at skabe værdi for Danmark i form af, på sigt, en nystartet virksomhed, der skaber økonomisk vækst og beskæftigelse og/eller løsninger af væsentlige samfundsudfordringer

Kvalitet i eksekvering

___

Beskriv Innoexplorer projektet, herunder hvad der skal ske i Innoexplorer-projektet

___

Sandsynliggør, at projektet kan gennemføres i praksis

___

Beskriv og sandsynliggør, hvordan du/I har færdighederne til at kunne udføre projektet

___

Sandsynliggør, at en Innoexplorer-investering kan bringe iværksætteridéen tættere på et stadie, hvor en virksomhed kan etableres


Innovationsfonden har bedt de enkelte institutioner om at filtrere de indkomne ansøgninger, for at sikre at disse lever op til kravene. Yderligere har Innovationsfonden bedt institutionerne om at begrænse antallet til et rimeligt niveau. På Aarhus Universitet har teamet Kommercialisering og IP fået ansvaret for at filtrere og godkende potentielle ansøgninger.

For at ansøge ved Innovationsfonden skal du kontakte teamet Kommercialisering og IP (e-mail til holmager@au.dk) og registrere din ansøgning minimum 3 uger før den endelige deadline ved Innovationsfonden (Se specifikke datoer nedenfor). Det er en fordel, men ikke et krav, at du rækker ud til os, selv før denne frist.

Den interne godkendelse af din ansøgning er baseret på en pitch (10 min. pitch + 10 min. til spørgsmål + 10 min. til feedback) foran AU Innoexplorer panelet, samt den skriftlige ansøgning og dit budget. Du behøver ikke at sende os noget før din pitch, men du skal registrere dig, jf. deadline nedenfor.

Et par dage efter din pitch, modtager du den foreløbige beslutning fra AU Innoexplorer panelet. Hvis du modtager et positivt svar får du tildelt en forretningsudvikler, som kan hjælpe dig med forbedre din pitch samt din ansøgning. Hvis du får den endelige godkendelse får du din støtteerklæring underskrevet af funktionschefen for AU TTO. Det er vigtigt at du inden da, har fået underskrevet din støtteerklæring samt budget af din institutleder.

I tilfælde af at din pitch finder sted online, opfordrer vi til at du følger denne guide. Ansøgningsfrister for den kommende runde findes nedenfor:

 • 28. august: Registrering af ansøgning ved teamet Kommercialisering og IP (mail til holmager@au.dk)
 • 4. september: Pitch for AU InnoExplorer panelet
 • 6. september:  Du modtager panelets foreløbige beslutning i forhold til om du kan ansøge ved Innovationsfonden. Herudover modtager du feedback på dit projekt og din pitch
 • 6. - 22. september: Ansøgning udarbejdes på baggrund af den feedback du har fået af panelet. Herudover foretages eventuelle ændringer i din pitch. Du får tildelt en forretningsudvikler der kan give dig løbende feedback på din ansøgning.
 • 22. september: Endelig afgørelse fra din forretningsudvikler. Hvis du bliver godkendt er du meget velkommen til at følge processen beskrevet nedenfor under punktet: Hvis du bliver godkendt af AU Innoexplorer Panelet.
 • 27. september: Deadline for at uploade ansøgning via e-grant hos Innovationsfonden (Skal gøres af ansøgeren)

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores forretningsudvikler Morten Holmager på holmager@au.dk.

Yderligere information om programmet kan også findes på Innovationsfondens hjemmeside


Deadline for næste runde


 • TBA

Hvis du bliver godkendt af AU Innoexplorer Panelet

Hvis du modtager positiv feedback fra universitetets Innoeexplorer panel, skal du gøre følgende:

 • Foretage de ændringer i din pitch, som blev foreslået af panelet
 • Udarbejde en skriftlig ansøgning som inkluderer den feedback du fik af panelet.
 • Udarbejde op til 6 slides som indeholder information om det problem idéen løser, de vigtigste forskningsresultater idéen baserer sig på mv. Disse skal uploades når ansøgningen indsendes til Innovationsfonden
 • Downloade støttebrevs-skabelonen fra Innovationsfondens hjemmeside
 • Få støttebrevet samt budget underskrevet af din institutleder
 • Send din ansøgning samt underskrevet støttebrev og budget via email til Rasmus Viggers (Ravi@au.dk)
 • Den forretningsudvikler du er blevet tildelt vil gennemgå din endelige ansøgning, og du vil efterfølgende modtage støttebrevet underskrevet af chefen for innovation ved Erhverv og Innovation.
 • Du er hermed klar til at ansøge hos Innovationsfonden

Hvis du har spørgsmål omhandlende ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Rasmus Viggers (Ravi@au.dk).