Intern vurderering til Innoexplorer 

Innovationsfonden har i samarbejde med enkelte institutioner bedt dem filtrere og vurdere

de indkomne ansøgninger, således de lever op til de pågældende ansøgningskriterier.

På Aarhus Universitet har forretningsudviklerne ved Erhverv og Innovation fået ansvaret for at filtrere og godkende potentielle ansøgninger.

1.0 Hvad er Innoexploerer?

Innovationsfondens program Innoexplorer har til formål at styrke entreprenørskab baseret på forskning fra offentlige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt hospitaler. Programmet støtter tidlige forskningsprojekter med et kommercielt potentiale. Målet er at bringe disse tættere på markedet og på sigt at etablere en virksomhed. Der kan søges om op til 1,5 million kr.

De søgte midler kan eksempelvis benyttes til:

 • Validering af forskningsresultater
 • Identifikation af potentielle anvendelsesmuligheder samt kommercielt potentiale
 • Test af prototyper
 • Etablering af team samt partnerskaber
 • Gennemførelse af markedsundersøgelser

1.1 Ansøgningskriterier

40 % af fondsmidlerne fordeles mellem 3 forudbestemte kategorier:

 • ”Grøn teknologiudvikling og innovation”
 • ”Life science, sundhed og velfærdsteknologi”
 • ”Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier”

 De resterende midler fordeles til projekter der falder udenfor kategori. Ved ansøgningen skal det anføres om projektet falder inden for en af tre kategorier. I tilfælde hvor midlerne indenfor en af de tre kategorier er opbrugt tildeles de frie fondsmidler udenfor kategori.

1.2 Ansøgning til Innoexplorer

Ansøgningen skal have fokus på tre hovedområder:

 • Idéens kvalitet
 • Impact  
 • Kvalitet i eksekvering

Du kan downloade en Word skabelon til udarbejdelsen af din ansøgning.


Hovedområder i ansøgningen til InnoExplorer

Ideens kvalitet

 • Beskriv iværksætteridéen
 • Beskriv de videns- og forskningsresultater, projektet baserer sig på
 • Beskriv de metoder, tilgange og/eller teknologier du/I anvender
 • Beskriv konkurrencesituationen

Impact

 • Sandsynliggør at der er anvendelsesmuligheder og et markedspotentiale – også gerne internationalt
 • Sandsynliggør at der på sigt kan etableres en bæredygtig virksomhed baseret på den foreslåede løsning
 • Sandsynliggør hvordan iværksætterideen har potentiale til at skabe værdi for Danmark i form af, på sigt, en nystartet virksomhed, der skaber økonomisk vækst og beskæftigelse og/eller løsninger af væsentlige samfundsudfordringer

Kvalitet i eksekvering

 • Beskriv Innoexplorer projektet, herunder hvad der skal ske i Innoexplorer-projektet
 • Sandsynliggør, at projektet kan gennemføres i praksis
 • Beskriv og sandsynliggør, hvordan du/I har færdighederne til at kunne udføre projektet
 • Sandsynliggør, at en Innoexplorer-investering kan bringe iværksætteridéen tættere på et stadie, hvor en virksomhed kan etableres

2.0 EI er din adgang til Innoexplorer

Før du kan søge Innoexplorer, skal du have en støtteerklæring underskrevet af innovationschefen ved Erhverv og Innovation.

Denne underskrift kan fås ved at blive godkendt af AU Innnnoexploerer panelet.

2.1 Intern vurderingsprocessen

2.1.1: Registrere dig hos Erhverv og Innovation

2.1.2: Pitch for panelet

 • 10 min. pitch
 • 10 min. til spørgsmål
 • 10 min. til feedback

2.1.3: Send bilag

 • Innoexporer Ansøgning, som beskrevet her på siden [1.2]
 • Budget

2.1.4: Afvent panelets beslutning


Er du klar til at søge intern vurdering til Innoexplorer ved AU og sikre din støtteerklæring? Eller har du spørgsmål til processen? Så kontakt Morten Holmager.

Morten Holmager

Forretningsudvikler Erhverv og Innovation - Forretningsudvikling

Deadline for kommende runder


 • Senest d. 30. august 2024: Registrering af ansøgning ved teamet Erhverv og Innovation (mail til holmager@au.dk).
 • 5. september: Pitch for AU InnoExplorer panelet i The Kitchen
 • 25. september: Deadline for at uploade ansøgning via e-grant hos Innovationsfonden (Skal gøres af ansøger).

Hvis du bliver godkendt af AU Innoexplorer Panelet

Hvis du modtager positiv feedback fra universitetets Innoeexplorer panel, skal du gøre følgende:

 1. Foretage de ændringer i din pitch, som blev foreslået af panelet.
 2. Udarbejde en skriftlig ansøgning som inkluderer den feedback du fik af panelet. Koordiner ansøgningen med din tildelte forretningsudvikler, som kan give feedback. Vi anbefaler, at du bruger ansøgningsskabelonen på vores hjemmeside, som indeholder yderligere oplysninger om de påkrævede oplysninger.
 3. Udarbejde op til 6 slides som indeholder information om det problem idéen løser, de vigtigste forskningsresultater idéen baserer sig på mv. Disse skal uploades når ansøgningen indsendes til Innovationsfonden.
 4. Downloade støttebrevs-skabelonen fra Innovationsfondens hjemmeside.
 5. Få støttebrevet samt budget underskrevet af din institutleder.
 6. Send din ansøgning sammen med det underskrevne støttebrev og budget via e-mail til din tildelte forretningsudvikler.
 7. Den forretningsudvikler, du har fået tildelt, vil gennemgå din endelige ansøgning, og du vil efterfølgende modtage det underskrevne støttebrev fra innovationschefen hos Erhverv and Innovation.
 8. Du er nu klar til at søge Innovationsfonden og kan begynde at finpudse dit pitch deck, som du skal bruge, når du pitcher for Innoexplorer-panelet. Brug din forretningsudvikler til at få feedback på dit pitch deck.

Hvis du har spørgsmål omhandlende ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Morten Holmager (holmager@au.dk).