HE HR

HE HR varetager den daglige drift af HR-området på fakultetet, bl.a. ansættelse, løn, sygdom, orlov, fastholdelse, udvikling og fratrædelse samt rådgivning og vejledning af fakultetets ledelse.

Nedenfor kan du finde den HR-partner eller -supporter, der er tilknyttet netop din enhed.


Kontaktpersoner i HE HR

Institutter og enheder

Institut for Biomedicin

Skal bruges ved alle nye sager: biomed.health.hr@au.dk 

Institut for Klinisk Medicin

Skal bruges ved alle nye sager: clin.health.hr@au.dk 

Institut for Folkesundhed

Skal bruges ved alle nye sager: ph.health.hr@au.dk 

 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Skal bruges ved alle nye sager: odont.health.hr@au.dk 

Institut for Retsmedicin

Skal bruges ved alle nye sager: forens.health.hr@au.dk 

Administrationscenter Health

HE Bygningsservice

Skal bruges ved alle nye sager: health.hr@au.dk

HE Fakultetssekretariat

Skal bruges ved alle nye sager: health.hr@au.dk

Ph.d.-administration

Skal bruges ved alle nye sager:  health.hr@au.dk

HE IT-support

Skal bruges ved alle nye sager:  health.hr@au.dk

HE Kommunikation

Skal bruges ved alle nye sager: health.hr@au.dk

HE Studier

Skal bruges ved alle nye sager: health.hr@au.dk

HE Økonomi

Skal bruges ved alle nye sager: health.hr@au.dk