Kørsel i tjenestebil

Universitetets regler af 13. oktober 2015 om brug af universitetets tjenestebiler – opdateret maj 2018.

Brug af universitetets tjenestebiler

Finansministeriet har i Budgetvejledning 2016, afsnit 2.4.16, fastsat, at statens tjenestebiler kun må anvendes til tjenesterelateret formål.

Universitetets tjenestebiler må som hovedregel kun anvendes af ansatte i universitetets tjeneste.

Det er tilladt at medtage passagerer under kørsel i tjenestebil, hvis kørslen har et tjenestelig formål.

Da alt kørsel skal have et tjenesteligt formål, er det ikke tilladt at lave private ærinder under kørslen. Det er således heller ikke tilladt at tage tjenestebilen med hjem om aftenen, for at det skal være nemt og tidsbesparende dagen efter hvor tjenestebilen skal bruges.

Det er ikke tilladt at anvende en afgiftsfritaget bil til kørsel i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed.    

Universitetet kan dog efter ansøgning bevillige kørselstilladelse til studerende, som har brug for en bil enten i forbindelse med studieaktiviteter, især ved indsamling af materialer til specialer, eller som hjælpe ved forskningsprojekter.

Institutlederen kan bevillige kørselstilladelse til instituttets studerende når:

  • Instituttet påser, at den studerende er i besiddelse af gyldigt kørekort til biler i den pågældende kategori
  • Instituttet i videst muligt omfang sikres, at tjenestebilerne benyttes til tjenestelig kørsel og
  • Instituttet før kørslen giver den studerende en skriftlig godkendelse, og at den studerende med sin underskrift på en kopi af godkendelsen bekræfter kun at ville benytte bilen til tjenstlig kørsel.

Staten er selvforsikret og der tegnes ikke kasko- og ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring og øvrige forsikringer som er påkrævet i det pågældende land.

Du kan booke en tjenestebil via din lokale Bygninsservice hjemmeside.