Seniordage

Medarbejdere (både videnskabelige og administrative), der er fyldt 62 år, kan bevilges op til én seniordag (betalt frihed) om måneden.

Ordningen om seniordage er en aftalebaseret ordning, som forudsætter en konkret, individuel vurdering. Ordningerne kan etableres, når lederen vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Er dette tilfældet, kan leder og medarbejder indgå en individuel aftale om bevilling af et antal seniordage.

TR/den faglige organisation skal formalisere aftalen jf. cirkulæret. Formaliseringen kan ske ved tillidsrepræsentantens underskrift eller godkendelse af aftalen.

Fælles principper for seniordage på AU

Tildeling af seniordage sker på baggrund af en balanceret vurdering af dels den pågældende medarbejders alder, opgaver og ønsker og dels arbejdsgivers behov for at fastholde medarbejderen og dennes erfaring, viden og kompetencer.

Nedenfor er opstillet en liste over kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om der skal etableres en aftale om seniordage. Listen er ikke udtømmende: 

  1. Fysisk nedslidning, hvor en medarbejder har et konkret behov for tid til restituering og fastholdelse af motivation og energi på arbejdspladsen, dels i det daglige arbejde, dels efter fx sygdomsperioder.
  2. Sikring af motivation og energi til viderebringelse af oparbejdet erfaring, viden og indsigt.
  3. Sikring af motivation og energi til fortsat kompetenceudvikling.

Er et eller flere af ovennævnte kriterier til stede, kan lederen efter aftale med den pågældende medarbejder indstille, at der bør indgås aftale om tildeling af seniordage til medarbejderen.

Indstillingen sendes til institutlederen eller til vicedirektøren/administrationschefen (for medarbejdere på hhv. institutter eller i vicedirektørområder/administrationscentre), som på baggrund heraf træffer endelig beslutning, og om der er grundlag for at bevilge seniordage som et middel til at fastholde medarbejderens kompetencer ud fra de kriterier, der er angivet i den mellem leder og medarbejder aftalte indstilling. På HEALTH træffer dekanen endelig beslutning om at bevilge seniordage på baggrund af indstilling via HR.

De individuelle senioraftaler revurderes hver 3. år.