Senior

Senior på AU

Her kan du læse retningslinjer der vedrører ledernes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler om ansættelsesforholdet for seniormedarbejdere. Aftalerne har bl.a. til formål at fastholde og sikre en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som er til gavn for både medarbejderne og Aarhus Universitet. Samtidig ønsker man at fastholde velfungerende medarbejdere så længe som muligt og lette overgangen mellem et aktivt arbejdsliv og tilværelsen som pensionist.

Her kan du finde mere information om universitetets ordninger i tilknytning til seniorområder m.m.

Seniorpolitik

Aarhus Universitet tilstræber at have en optimal sammenhæng mellem personlige ressourcer og opgaver. Afgørende er ikke alder, men kompetencer og adfærd, motivation, udviklingsparathed og arbejdsevne. Alle medarbejdere - også seniorer - har en pligt til løbende at vedligeholde deres faglige og personlige kompetencer.

Seniorsamtaler

Jf. Personalestyrelsens cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger skal ældre medarbejdere i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en "seniorsamtale".