Info til værter for internationale og Erasmus+ praktikanter 

AU har ikke en central service til håndtering af internationale praktikanter. Ansøgning om opholdstilladelse og vejledning af kommende praktikanter skal ske på instituttet. På denne side er der samlet information om opholdstilladelse, bolig og forsikring – og ved hvert emne henvises til den afdeling, der i tvivlspørgsmål kan være behjælpelig med information og rådgivning til institutterne. Information på engelsk til kommende praktikanter kan findes her.     

Opholdsbevis til praktikanter fra EU

EU-ophold 

Praktikanter med europæisk statsborgerskab skal, hvis de skal opholde sig længere end 3 måneder i Danmark, søge om opholdsbevis. Som europæisk praktikant søger man som person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) og ikke som studerende, da man ikke bliver indskrevet på AU. Opholdsbeviset søges via en formular (OD1), der findes på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) hjemmeside https://nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Ophold-som-nordisk,-EU,-E%C3%98S-eller-schweizisk-statsborger/EU-selvfors%C3%B8rgende. 

For at få adgang til sygesikring etc. bør praktikanten søge om EU-opholdsbevis så snart som muligt efter ankomst til Danmark. 

Ved spørgsmål vedr. ansøgning om opholdsbevis til praktikanter – kontakt guestresearcher@au.dk

Opholdstilladelser til non-EU praktikanter

Man må ikke som ikke-EU/EØS borger starte sit praktikophold uden gyldig opholdstilladelse. Det vil sige, at man ikke må starte, hvis man kun har turistvisum – eller hvis man fx har opholdstilladelse til et andet land i EU. Tilladelsen skal være givet specifikt til et ophold på AU. Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det.

Check SIRIs hjemmeside for detaljeret og opdateret information 

Nedenfor kan du læse gode råd om ansøgningsprocessen. Ved spørgsmål vedr. ansøgning om opholdstilladelse til praktikanter – kontakt guestresearcher@au.dk

Ansøgningsprocessen

Anvend det digitale ansøgningsskema, som automatisk vil lede dig videre til PR3 formularen. Du kan finde tips til udfyldningen af skemaet nederst i dette afsnit. 

Digitalt ansøgningsskema

Hertil kræves digital medarbejder-signatur/MitID. Læs  mere her  

AU starter ansøgningsprocessen ved at logge på det online ansøgningsskema ved hjælp af MitID og udfylde ansøgningsskemaets del 1, vedhæfte den nødvendige dokumentation og signere ansøgningen med MitID. Upload af et invitationsbrev er ikke et krav. Men det er en nem måde at samle information om opholdet på. Guest Researcher Support har et udkast. som invitationsbrevet kan baseres på.

AU får tilsendt referencenummer og adgangskode til ansøgningsskemaets del 2, som sendes videre til ansøgeren.

Ansøgeren kan derefter logge på og udfylde del 2, betale gebyr, vedhæfte den nødvendige dokumentation og anføre sagsbestillings-id. Sagsbestillings-id’et bruges til digitalt at forbinde ansøgningen og den tilhørende gebyrbetaling. Ansøger underskriver og ansøgningen ved at scanne et underskrevet print af deklarationen i ansøgningen og indgive den samlede ansøgning. Ansøgningen skal afsluttes og indgives senest 30 dage efter, at praktikværten har påbegyndt den.

Bemærk at sagsbehandlingstiden hos SIRI er op til 60 dage. Derfor anbefales det at indsende ansøgning 3 måneder før startdatoen for praktikken. Praktikanten må ikke starte i praktik før tilladelsen er udstedt og modtaget.

Spørgsmål omkring omkring praktikværten

På spørgsmålet om, der er andre praktikanter på praktikstedet, kan der svares ja og antallet kan sættes til ”ved ikke”.

På spørgsmålet om, der er ansøgt om flere praktikanter, kan der under antal svares ”ved ikke”.

På spørgsmålet, om praktikpladsen er godkendt som praktiksted svares ja. Tillægsspørgsmålene hertil skal besvares (evt. besvar "ved ikke"), og det er ikke nødvendigt at vedhæfte praktikgodkendelse. Som uddannelsesinstitution er AU automatisk godkendt.

Paskrav

En opholdstilladelse kan kun gives eller forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun gives for 9 måneder eller forlænges med 9 måneder. 

Dokumentationskrav

Det fremgår af SIRI’s hjemmeside samt af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter AU skal uploade/vedhæfte, og hvilke ansøger skal uploade/vedhæfte.

Gebyr for sagsbehandling

Der skal normalt betales et gebyr for, at man kan få sin sag behandlet. Der er et gebyr til SIRI og et gebyr på ambassaden, hvor biometri optages.

Behandling af ansøgningen

Når SIRI har modtaget ansøgningen starter sagsbehandlingen. Sagsbehandlingstiden er normalt 2 måneder forudsat at ansøgningen er fuldt oplyst. De 2 måneder regnes fra den dag, SIRI har modtaget al relevant information/dokumentation, og ansøger har været på ambassaden til optagelse af biometri.

Udstedelse af tilladelse

Når SIRIs sagsbehandling er afsluttet udstedes tilladelse. Tilladelsen sendes til ansøger via ambassaden, og AU modtager en kopi af tilladelsen. 

Det er vigtigt, at både praktikant og vært (AU) sætter sig grundigt ind i betingelserne for tilladelsen. Hvis betingelserne ikke overholdes har det store konsekvenser for praktikanten og for AU.

Ved spørgsmål vedr. ansøgning om opholdstilladelse til praktikanter – kontakt guestresearcher@au.dk

Bolig

Det anbefales at den kommende praktikant, i god tid før praktikopholdet, starter med at søge efter bolig. AU har en hjemmeside, der beskriver hvilke muligheder, praktikanter har for at søge bolig. Den findes her. Spørgsmål vedrørende bolig til praktikanter kan rettes til AU Housing.

Forsikring

Alle praktikanter anbefales at tegne en privat heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring. Praktikanter er ikke generelt omfattet af arbejdsskadesikringsloven, men der gælder en række undtagelser, som bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af tvivl, kontakt AU HR, Personalejura.