Blended Intensive Programmes


Søg om støtte til at koordinere en BIP på AU



Ansatte (VIP og TAP) ved Aarhus Universitet kan søge om administrationsmidler til afholdelse af et blended intensive programme (BIP) gennem Erasmus+-programmet.

BIPs er korte, intensive udvekslingsprogrammer, som foregår dels fysisk, dels online, og som gør det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at samarbejde om at udvikle fælles undervisning og aktiviteter for studerende og ansatte.

I februar 2024 ansøger International Uddannelse om midler hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til to BIPs i perioden 1. juni 2024 til 31. juli 2026. Som fagmiljø har du mulighed for at lægge billet ind på en af disse to BIPs. Det er efter først-til-mølle-princippet. Der kommer en ny ansøgningsrunde i 2025. 

Hvad er BIP?

Blended intensive programmes (BIP) er korte, intensive udvekslingsprogrammer, der kombinerer kortere fysisk mobilitet med en obligatorisk virtuel komponent. Den fysiske mobilitet skal have en varighed på 5-30 dage, mens der ikke er krav til varigheden af den virtuelle del.

En BIP kan involvere case-baseret eller problem-baseret læring, hvor tværnationale og tværdisciplinære teams samarbejder om at tackle globale udfordringer. Det kan være udfordringer forbundet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling eller andre samfundsudfordringer for forskellige regioner, byer eller virksomheder.

En BIP skal tilføre en merværdi i forhold til det eksisterende undervisningstilbud.

BIP er et nyt tiltag i Erasmus-programmet, og uddannelsesinstitutioner i Danmark har fra januar 2024 fået lovhjemmel til at tilbyde (og deltage) i virtuel udveksling og dermed også BIPs.

Hvad er kravene til en BIP?

 1. En BIP skal udvikles og afholdes af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner (én koordinerende institution, to deltagende institutioner) fra tre EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet. Du kan se en oversigt over deltagende lande i Erasmus+
 2. Der skal være mindst 10 eksterne Erasmus-deltagere, som skal deltage i hele programmet, både den fysiske og den virtuelle del. Deltagere fra den koordinerende institution tæller ikke med, fordi de ikke er "mobile" (de skal ikke rejse).
 3. Deltagerne i en BIP kan være enten studerende eller ansatte.
 4. Du og dit fagmiljø kan enten være koordinator eller partner i en BIP, og typisk er koordinatoren vært for den fysiske komponent og tager imod deltagerne fra partnerne.
 5. Den fysiske komponent af en BIP skal være på 5-30 dage for deltagerne (dvs. studerende eller ansatte) og 2-30 dage for undervisere (og minimum 1 dag for undervisere fra virksomheder) og kan kun tilbydes ét sted pr. BIP.
 6. Den virtuelle komponent af en BIP kan finde sted før, under eller efter den fysiske del, og der er ikke krav til varigheden. Den virtuelle del skal facilitere kollaborativ online læring, videnudveksling og teamwork. Den skal samle deltagerne online, så de kan arbejde sammen og på samme tid med opgaver, som bliver integreret i det overordnede program, og som peger mod de overordnede læringsmål. 
 7. En BIP skal give mindst 3 ECTS for studerende ifølge Erasmus-programguiden. Hvis AU koordinerer en BIP, skal den være minimum 5 ECTS, fordi det er den mindste tilladte ECTS-vægtning på AU.
 8. En BIP skal udløse et transcript of records og give merit. 
 9. En BIP er en udvekslingsmulighed og skal derfor indmeriteres i de studerendes uddannelse. Den skal forhåndsgodkendes af den studerendes studienævn og byttes ud for et andet fag med samme vægt. En BIP kan i udgangspunktet ikke indgå som et delelement i et eksisterende undervisningsforløb, fordi der så vil være tale om udlagt undervisning og ikke et selvstændig udvekslingsforløb.     
 10. Der skal være indgået en Erasmus-udvekslingsaftale mellem partnerne i en BIP, som sender og modtager deltagere.

Hvilke midler kan du søge om?

Som den koordinerende enhed i en BIP på AU kan du søge om administrationsmidler eller OS-midler ("organizational support") på 400 € pr. ekstern deltager. Der kan gives minimum 4.000 € for 10 deltagere og maksimum 8.000 € for 20 eksterne ("mobile") deltagere på Erasmus-stipendium. 

Administrationsmidlerne til BIPs er et tilskud til de udgifter, den koordinerende institution har (typisk som vært for den fysiske komponent). Det kan være udgifter til koordinering, udvikling, implementering og opfølgning af programmerne, herunder både afvikling af de fysiske og de virtuelle aktiviteter.

Hvert år i februar søger International Uddannelse om både administrationsmidler og Erasmus-stipendiemidler hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på forskud i en bevillingsperiode på 26 måneder.

Administrationsmidlerne bliver overført til den koordinerende BIP-enhed, efter programmet er gennemført, og efter at den koordinerende enhed har afrapporteret til International Uddannelse. 

Eksterne deltagere, som er berettiget til Erasmus-stipendium, skal ansøge hos og få udbetaling fra sin hjemmeinstitution.

Håndtering af deltagere i en BIP på AU

Fagmiljøet på AU har ansvaret for at håndtere tilmeldinger og ansøgninger om optagelse på en BIP både fra interne deltagere på AU og eksterne deltagere fra BIP-partnerne. 
 
Der skal minimum 10 eksterne deltagere til for at udløse administrationsmidler. Det er de eksterne deltageres hjemmeinstitution, som har ansvaret for at afrapportere deres eksterne BIP-deltagere gennem Beneficiary Module (Erasmus+ afrapporteringssystemet), da det altid er hjemmeinstitutionen, som tildeler Erasmus+ stipendier.

Det koordinerende fagmiljø på AU skal sikre sig, at de eksterne deltageres hjemmeinstitution har kendskab til deres deltagelse, og at de har til hensigt at afrapportere dem i Beneficiary Module. Hvis ikke denne afrapportering finder sted, indebærer det en risiko for, at deltagerne ikke knyttes til BIP'en, og som konsekvens kan det betyde at administrationsmidlerne ikke udløses. 

Sådan søger du om midler til BIP

I februar 2024 ansøger International Uddannelse om to BIPs hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for perioden 1. juni 2024 til 31. juli 2026.

Fagmiljøerne har mulighed for at lægge billet ind på en af disse to BIPs. Det er efter først-til-mølle-princippet.

Send en forespørgsel til AU's koordinator i International Uddannelse, Steffen Madsen, slm@au.dk, hvor du beskriver: 

 1. De koordinerende og deltagende parter i BIP'en (kontaktperson, uddannelsesinstitutioner og medlemslande)
 2. Ansvarlig koordinator på AU (navn, fakultet, institut, uddannelse, kontaktoplysninger)
 3. Programtitel og -beskrivelse
 4. Tidsramme og varighed

Vi bestræber os på at svare på din forespørgsel hurtigst muligt. Du får svar på, om du modtager administrationsmidler i løbet af juni 2024.

I februar 2025 kommer der en ny ansøgningsrunde, hvor International Uddannelse søger nye midler hjem for perioden 1. juni 2025 til 31. juli 2027.

Afrapportering efter BIP

Efter et afholdt BIP-program skal BIP-koordinatoren indsende en afrapportering til International Uddannelse i en formular i MoveON. 

Herefter sender International Uddannelse dataene fra afrapportering videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og først herefter kan OS-midlerne udbetales. 




Send deltagere til en BIP i udlandet, hvor AU er partner



Studerende og ansatte (VIP og TAP) ved Aarhus Universitet kan søge om stipendiemidler til deltagelse i et blended intensive programme (BIP) i udlandet gennem Erasmus+-programmet.

BIPs er korte, intensive udvekslingsprogrammer, som foregår dels fysisk, dels online, og som gør det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at samarbejde om at udvikle fælles undervisning og aktiviteter for studerende og ansatte.

Vi tager imod stipendieansøgninger til BIPs løbende og senest tre måneder før BIP-start. Studerende kan læse mere om ansøgningsprocedurer og stipendiesatser i deres studieportal (siden er under udarbejdelse), og ansatte kan læse mere og søge på denne side.

Hvad er BIP?

Blended intensive programmes (BIP) er korte, intensive udvekslingsprogrammer, der kombinerer kortere fysisk mobilitet med en obligatorisk virtuel komponent. Den fysiske mobilitet skal have en varighed på 5-30 dage, mens der ikke er krav til varigheden af den virtuelle del.

En BIP kan involvere case-baseret eller problem-baseret læring, hvor tværnationale og tværdisciplinære teams samarbejder om at tackle globale udfordringer. Det kan være udfordringer forbundet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling eller andre samfundsudfordringer for forskellige regioner, byer eller virksomheder.

En BIP skal tilføre en merværdi i forhold til det eksisterende undervisningstilbud.

BIP er et nyt tiltag i Erasmus-programmet, og uddannelsesinstitutioner i Danmark har fra januar 2024 fået lovhjemmel til at tilbyde (og deltage) i virtuel udveksling og dermed også BIPs.

Hvad er kravene til en BIP?

 1. En BIP skal udvikles og afholdes af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner (én koordinerende institution, to deltagende institutioner) fra tre EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet. Du kan se en oversigt over deltagende lande i Erasmus+
 2. Der skal være mindst 10 eksterne Erasmus-deltagere, som skal deltage i hele programmet, både den fysiske og den virtuelle del. Deltagere fra den koordinerende institution tæller ikke med, fordi de ikke er "mobile" (de skal ikke rejse).
 3. Deltagerne i en BIP kan være enten studerende eller ansatte.
 4. Du og dit fagmiljø kan enten være koordinator eller partner i en BIP, og typisk er koordinatoren vært for den fysiske komponent og tager imod deltagerne fra partnerne.
 5. Den fysiske komponent af en BIP skal være på 5-30 dage for deltagerne (dvs. studerende eller ansatte) og 2-30 dage for undervisere (og minimum 1 dag for undervisere fra virksomheder) og kan kun tilbydes ét sted pr. BIP.
 6. Den virtuelle komponent af en BIP kan finde sted før, under eller efter den fysiske del, og der er ikke krav til varigheden. Den virtuelle del skal facilitere kollaborativ online læring, videnudveksling og teamwork. Den skal samle deltagerne online, så de kan arbejde sammen og på samme tid med opgaver, som bliver integreret i det overordnede program, og som peger mod de overordnede læringsmål. 
 7. En BIP skal give mindst 3 ECTS for studerende ifølge Erasmus-programguiden. Hvis AU koordinerer en BIP, skal den være minimum 5 ECTS, fordi det er den mindste tilladte ECTS-vægtning på AU.
 8. En BIP skal udløse et transcript of records og give merit. 
 9. En BIP er en udvekslingsmulighed og skal derfor indmeriteres i de studerendes uddannelse. Den skal forhåndsgodkendes af den studerendes studienævn og byttes ud for et andet fag med samme vægt. En BIP kan i udgangspunktet ikke indgå som et delelement i et eksisterende undervisningsforløb, fordi der så vil være tale om udlagt undervisning og ikke et selvstændig udvekslingsforløb.     
 10. Der skal være indgået en Erasmus-udvekslingsaftale mellem partnerne i en BIP, som sender og modtager deltagere.

Hvilke midler kan du søge om?

Studerende kan søge om Erasmus-stipendier til BIPs afholdt i udlandet, forudsat at a) AU er partner, eller b) en Circle U.-partner er koordinator.  

Satserne er 79 € pr. dag op til dag 14, og fra dag 14 til dag 30 56 € pr. dag.

For studerende med særlige behov er der mulighed for at søge om et tillæg ("Fewer opportunities top-up") på 100 € for en BIP på 5-14 dage og 150 € for en BIP på 15-30 dage. Studerende kan finde mere information på deres studieportal (siden er under udarbejdelse).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at studerende ikke er garanteret Erasmus-stipendier (det samme gælder for semesterudveksling). Det afhænger af de Erasmus-midler, der er til rådighed.  

Ansatte kan læse mere og søge om stipendiemidler på denne side

Sådan søger du om stipendier til en ekstern BIP

Ansatte (VIP og TAP) kan læse mere og søge om stipendiemidler på denne side

Studerende kan søge om stipendiemidler til en BIP i en MoveON-formular (under udarbejdelse). Ansøgning er løbende, men senest tre måneder før BIP'ens startdato. 

Hvis der er studerende, der skal af sted uden stipendium (zero grant), skal de stadig indsende dokumentation. 

Afrapportering efter BIP

Deltagere fra AU (studerende eller ansatte, VIP og TAP) i en BIP i udlandet skal registreres på Erasmus-platformen Beneficiary Module som deltagere på BIP'en. Det er et krav, at deltagerne fra AU skal registreres på Erasmus-platformen, så den koordinerende BIP-partner kommer op på et deltagerantal på minimum 10 for at kunne få udbetalt administrationsmidler (organizational support). 

International Uddannelse på Aarhus Universitet sørger for, at deltagerne bliver registreret, efter at deltagerne har indsendt en ansøgning om Erasmus+-stipendium i MoveON.

Deltagerne skal registreres, uanset om de søger stipendiemidler eller ej, for at den koordinerende institution i BIP'en kan modtage administrationsmidler til afholdelse af BIP'en (ved minimum 10 deltagere).




Deltag i en BIP i udlandet, hvor AU ikke er partner



Studerende og ansatte (VIP og TAP) ved Aarhus Universitet kan i princippet deltage i et blended intensive programme (BIP) i udlandet gennem Erasmus+-programmet, hvor AU ikke er en af de minimum to BIP-partnere. 

For at komme i betragtning til et Erasmus-stipendium til en sådan BIP er det et krav, at der allerede foreligger en Erasmus-udvekslingsaftale mellem deltagerens fakultet på Aarhus Universitet og den koordinerende institutions fakultet.

Tag fat i International Uddannelse for at høre nærmere. 



Nyttige links


Kontakt