Håndtering af systemnedbrud ved Aarhus BSS

Der bruges ikke et prøveforsøg, uanset om den studerende ikke kommer igennem til eksamensrummet, eller om den studerende undervejs i eksaminationen mister forbindelsen. Uanset om årsagen til nedbrud under eksaminationen skyldes forhold hos den studerende eller hos eksaminator/censor håndteres dette som en fejl ved eksamen.

Fremgangsmåde ved systemnedbrud:

  • Hvis der før eksaminationen opstår systemnedbrud, skal den studerende tage kontakt til Aarhus BSS IT Support for at søge at løse problemet. Den studerende skal oplyse sit telefonnummer, så supporteren kan tage kontakt til den studerende senere.
  • Hvis der under eksaminationen opstår systemnedbrud, skal den studerende hurtigst muligt maile til eksaminator og gerne oplyse sit telefonnummer.
  • Fungerer Zoom vedvarende ikke, anvendes Skype for Business.
  • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse til eksaminanden inden for 5 minutter, afbrydes prøven. Der aftales pr. mail eller telefon et nyt prøvetidspunkt. Om muligt skal det nye prøveforsøg ligge i direkte forlængelse af eksamenen (dvs. efter de andre studerende har være oppe).
  • Er der tale om en allerede påbegyndt prøve, skal eksaminanden ved næste udprøvning trække et nyt eksamensspørgsmål.
  • Opnås der ikke kontakt til den studerende, er der ikke brugt et prøveforsøg.
  • Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eksamen er påbegyndt, eller efter eksamen er påbegyndt.