Excel

Beskrivelse

Excel er et regnearksprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruge Excel til at oprette og formatere projektmapper (en samling regneark) for at analysere data og træffe mere velovervejede forretningsmæssige beslutninger. Du kan især bruge Excel til at spore data, oprette modeller til analyse af data, skrive formler for at udføre beregninger på disse data, pivotere dataene på forskellige måder og få vist data i en lang række diagrammer, der ser professionelle ud.


Kursusmateriale

Analytics Group afholder løbende kurser i Excel, som er af forskellige niveauer. Lige fra et meget simpelt kursus for bachelor studerende til mere avancerede kurser tilbudt til cand.merc studerende. Kursusmaterialet til disse kurser bliver udleveret ved kursernes start.

Den seneste version af Microsoft Office 2010 (Microsoft Office 2011 til Mac) bruges på alle kurser. Det anbefales derfor, at du får denne version, da mange forbedringer er foretaget - herunder problemer med kompatibilitet mellem Windows og MAC versioner.

Excel Brush-Up Basic

Excel Brush-Up Basic kurset er primært for nye studerende, som har let eller ingen kendskab til Microsoft Excel. Kurset er dog åbent for alle interesserede.

Indholdet af kurset er indsættelse af data, simple funktioner, formatering og forberedelse til print i forbindelse med eksamensopgaver. Ydermere vil Goal Seek blive introduceret, hvis tiden tillader det. Kurset afholdes på dansk.

Excel Introduktion for MMC

Dette kursus introducerer Excel helt fra bunden, og bygger på en bred palet af muligheder og funktioner, der gør arbejde med Excel effektivt. Kurset starter fra bunden og forklarer Excels opsætning og hvordan man kan indtaste data i Excel. Med dette som baggrund, dækker kurset formatering, funktioner, HVIS-funktioner, diagrammer, eksport fra Excel til Word og udskrive opsætning. Kurset afsluttes med valgfri øvelser, der gør det muligt for deltageren at få hands-on med det lærte materiale.

  Excel til Asset Pricing I

  Dette kursus er primært for studerende der følger Asset Pricing I. Kurset er en gennemgang af Excel værktøjer og henvender sig specifikt for funktioner til brug i Asset Pricing I. Blandt andet introducerer kurset matrix beregninger, HVIS-funktioner og brug af Problemløser-funktionen.

  Business Intelligence for ITKO

  Dette kursus er en del af undervisningen for ITKO-studerende.

  Excel CA A-Kasse

  Introduktion til Excel:

  Excel Udvidet:

  Excel AU HR

  Excel Letøvet:

  Excel Udvidet:

  Excel ØF

  Excel for let øvede brugere:

  Excel Udvidet:

  Excel CA A-Kasse (Engelsk)

  Excel Introduktionskursus:

  Excel Advanced:

  Excel PhD Health (Engelsk)

  Excel Advanced:

  Excel AU IT

  Excel Basis: 

  Excel Udvidet: