Circle U.-mobilitetspuljen fortsætter i 2024

Medarbejderne ved Faculty of Arts får også til næste år mulighed for et udlandsophold inden for rammerne af Circle U.-samarbejdet. Fakultetsledelsen har netop besluttet af fortsætte mobilitetspuljen i 2024 med den fornyelse, at det er muligt at søge om tilskud til en studierejse for 50 studerende.

Både enkelte medarbejdere og grupper af medarbejdere har mulighed for at søge om støtte til et besøg ved et af de andre otte Circle U.-universiteter i Europa i 2024.  Midlerne kan søges af både forskere og administrative medarbejdere, og de kan bruges til at besøge kolleger på et universitet i Circle U.-alliancen for at blive inspireret i forhold til forskningsaktiviteter, undervisningstilrettelæggelse eller til administrative praksisser, og for at skabe netværk.

Midlerne er afsat som et led i fakultetets strategiske indsats for øget internationalisering inden for både undervisning og forskning. Det er samtidig muligt for medarbejdere at supplere støtte fra mobilitetspuljen med andre støttemuligheder. Det kan eksempelvis være et ophold inden for rammerne af ”Erasmus+ staff exchange”, hvor ophold hos en Circle U.-partner bliver prioriteret over andre ansøgninger.

Yderligere information

Circle U. er en universitetsalliance mellem Aarhus Universitet og otte universiteter i andre europæiske lande. Alliancen arbejder for at gøre internationalisering nemmere og skabe nye forbindelser mellem forskning, uddannelse og innovation. Ansatte kan søges midler til dækning af rejse- og opholdsudgifter. Der kan bevilges op til 20.000 kr. pr. person pr. rejse. Til grupper kan der maksimalt søges om 50.000 kr. pr. grupperejse. Derudover kan puljen bruges som led i et længerevarende uddannelsessamarbejde, hvor undervisere fra AU sammen med et eller flere Circle U universitetet har gennemført virtual undervisning og ønsker at berige det virtuelle samarbejde med mulighed for et fysisk besøg på et andet Circle u universitetet. Puljen kan i den forbindelse søges til dækning af busrejse for underviser og op til 50 studerende.

Ansatte (både VIP og TAP) kan ligeledes søge om et Erasmus+-stipendie til et undervisningsophold eller et træningsophold af kortere varighed ved et universitet eller en institution i et Erasmus+-programland. Stipendiet er sammensat af en dagssats og et rejsetilskud. Medarbejdere kan max. modtage tilskud til 12 dages ophold.