Erasmus-ophold i Europa for ansatte på AU

Ansatte (VIP og TAP) ved Aarhus Universitet kan søge om et Erasmus+-stipendie til et undervisningsophold eller et træningsophold af kortere varighed ved et universitet eller en institution i et Erasmus+-programland

Du kan læse om de to typer ophold og om kriterierne for at søge et Erasmus+-stipendie for ansatte nedenfor. 

Ansøgningsfristen for ophold, der skal finde sted i foråret 2024 er 15. januar 2024. 

Ansøgningsmodulet for efteråret 2024 åbner 1. juni 2024. Deadline for ansøgninger til efteråret 2024 er 15. august 2024.

Ophold hos en Circle U.-partner vil blive prioriteret over andre ophold. Hvad er Circle U.?

Træningsophold

Et træningsophold kan indeholde følgende aktiviteter:

 • Ophold i en virksomhed eller organisation i et Erasmus+-programland.
 • Ophold på en Erasmus-partnerinstitution eller andet europæisk universitet, der deltager i Erasmus+-programmet. 
 • Kurser, herunder sprogkurser, seminarer og workshops, der finder sted i et Erasmus+-programland, og som er relevante for dit daglige arbejde.
 • Stipendiet kan IKKE benyttes til konferencer som fx EAIE.

Undervisningsophold

Et undervisningsophold er et ophold på en Erasmus+-partnerinstitution, hvor du underviser partnerinstitutionens studerende. Det er et krav, at du deltager i undervisningsaktiviteter i mindst 8 timer for hver uge, du er afsted.

Du kan kombinere din undervisning på værstuniversitetet med de aktiviteter, der hører til et træningsophold, hvis det er relevant. Hvis du udfører begge former for aktiviteter, reduceres den ugentlig undervisningstid til 4 timer. 

Ansøgningskriterier

For at kunne komme i betragtning til et stipendie skal de specifikke kriterier for et undervisnings- eller træningsophold være opfyldt (se ovenfor). Desuden gælder følgende krav:  

 • Du er ansat på Aarhus Universitet.
 • Opholdet finder sted i et Erasmus+-programland. 
 • Din nærmeste leder godkender opholdet.
 • Opholdet varer mellem 2 dage og 2 måneder. Der kan dog maksimalt opnås Erasmus+-støtte til 12 dage inkl. rejsedage.
 • Du kan bibeholde din løn under opholdet.

Liste over lande, der deltager i Erasmus+.

Stipendiets størrelse og anvendelse

Erasmus+-stipendiet er et økonomisk tilskud til dit ophold og vil sandsynligvis ikke dække alle dine udgifter. Det er derfor vigtigt, at du aftaler de økonomiske forhold med din nærmeste leder. 

Stipendiet er sammensat af en dagssats og et rejsetilskud. Satserne er fastsat af EU Kommissionen. Dagssatserne er på EUR 140-160 og rejsetilskuddet ligger på EUR 180-275. Begge satser er afhængige af dit værtsland. Du kan max. modtage tilskud til 12 dage. 

Erasmus+-stipendiet kan bruges til tilskud til transportudgifter, hotel og daglige fornødenheder under almindelige AU-rejseregler. 

Stipendiet kan ikke bruges til at dække kursusgebyr. 

Ansøgning og svar

Du skal søge online via Erasmus-portalen i systemet MoveON. 

Der er en sagsbehandlingstid på 3-4 uger efter ansøgningsfristens udløb. Du får svar på e-mail. Hvis du tildeles et Erasmus+-stipendie vil du modtage en "Mobility Agreement", som skal underskrives af dig, din værtsinstitution og din nærmeste leder. Når du har indsendt din underskrevne "Mobility Agreement" via Erasmus-portalen, vil du modtage den endelige kontrakt og information om stipendiets størrelse.

Efter opholdet

Efter opholdet skal du:

 • Udfylde et online EU-evalueringsskema (du modtager automatisk en e-mail med et link til evalueringen) 
 • Indsende et "Certificate of Attendance" som er underskrevet af værtsinstitutionen via Erasmus-portalen
 • Indsende kopi af rejseafregning fra RejsUd samt information om hvilket AU-projektnummer, stipendiet skal udbetales til via Erasmus-portalen

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales til oplyst AU konto efter endt ophold, når ovenstående dokumentation er modtaget.