Generalforsamling

Personaleforeningen ved Aarhus BSS inviterer hermed til generalforsamling - denne gang online. Kom og sæt dit præg på foreningens arrangementer fremover.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 7. oktober 2020,  kl. 16:00 - 17:30

Sted

Online - Microsoft Teams

Personaleforeningen har fornøjelsen af at indbyde alle medlemmer, dvs. samtlige ansatte ved Aarhus BSS til generalforsamlingen 2020. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig. Grundet den nuværende COVID-19-situation afholder vi arrangementet på TEAMS.

Tilmeld dig her.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.    Valg af ordstyrer
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Godkendelse af sidste finansårs regnskab
4.    Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
5.    Valg af ny formand og bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed
6.    Valg af revisor
7.    Eventuelt

Spørgsmål og henvendelser forud for generalforsamlingen kan rettes til Sinne Brandt Jakobsen (slbj@au.dk).