Besøg af Datatilsynet

Her kan du finde information om, hvad du skal gøre, hvis Datatilsynet kommer på besøg. 


Datatilsynets tilsyn kan opdeles i to typer:

  1. Planlagte tilsyn: Hvert år udvælger Datatilsynet nogle emner, brancher eller typer af organisationer, som de vil lave tilsyn hos.
  2. Ad hoc tilsyn: På baggrund af en konkret hændelse vælger Datatilsynet at lave et tilsyn.

Datatilsynet har to værktøjer til rådighed i forbindelse med gennemførslen af et tilsyn. Datatilsynet kan kræve oplysninger udleveret direkte fra den dataansvarlige og/eller Datatilsynet har ret til (uden en retskendelse) at kræve adgang til alle lokaler, hvor der foretages behandling af personoplysninger. I praksis kan det betyde, at Datatilsynet forud for et tilsynsbesøg kræver svar på nogle spørgsmål.

I almindelige sager, giver Datatilsynet besked i forvejen og foreviser billedlegitimation fra Datatilsynet i forbindelse med et besøg.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med et tilsyn i din afdeling, kan du kontakte din nærmeste leder eller databeskyttelsesrådgiveren på AU (dpo@au.dk).