Kontakt

Databeskyttelseskoordinatorer på fakulteterne


AU har en GDPR-koordinator på hvert fakultet, som kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål til dit forskningsprojekt.

Natural Sciences

Charlotte Sand

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Technical Sciences

Else Thordahl Meyer

Chefkonsulent Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

Aarhus BSS

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Arts

Louise Buchhave

Juridisk specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Health

Christine Brink Schmidt

Juridisk specialkonsulent Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Technology Transfer Office (TTO)


TTO er AU’s kontraktenhed. De kan hjælpe dig med udfærdigelse af relevante aftaler, herunder databehandleraftaler, videregivelsesaftaler, overførsler og aftaler om fælles dataansvar. Desuden kan de hjælpe dig med vurdering af AU’s databeskyttelsesretlige rolle i dit forskningsprojekt, hjemmel og lign.

Husk, at du altid skal kontakte TTO, hvis du skal dele personoplysninger med eksterne parter (dvs. fysiske eller juridiske personer, som ikke er en del af AU).

Kontakt TTO på tto@au.dk 

Databeskyttelsesenheden


AU har en Databeskyttelsesenhed, som kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. fortegnelsen, henvendelser fra registrerede, brud på persondatasikkerheden, generelle databeskyttelsesretlige spørgsmål og kontakt med Datatilsynet, herunder anmodninger om tilladelse efter databeskyttelseslovens § 10.

Fortegnelsen

Har du spørgsmål vedr. fortegnelsen, kan du kontakte Databeskyttelsesenheden på:

Mail: fortegnelse@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Brud på persondatasikkerheden

Har du spørgsmål vedr. brud på persondatasikkerheden, kan du kontakte Databeskyttelsesenheden på:

Mail: data-brud@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser? Kontakt Databeskyttelsesenheden på:

Mail: dpo@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)


AU’s DPO kan hjælpe dig med vurdering af, om en konsekvensanalyse er nødvendig på baggrund af din risikovurdering. DPO’en bistår desuden med vejledning om konsekvensanalysen, der skal udføres af dig som forsker. Læs mere om DPO'ens rolle. 

Søren Broberg Nielsen

Databeskyttelsesrådgiver/DPO AU Forskning - Technology Transfer Office

Spørgsmål til GDPR ift. studieområdet


Arts

Mette Sophia Bøcher Rasmussen

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Undervisning og eksamen (UVAEKA), Aarhus

Health

Lene Marie Ehrhorn

Uddannelsesrådgiver Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)

Aarhus BSS

Klaus Mors Kristensen

Dataanalytiker Administrationscenter Aarhus BSS - Uddannelseskvalitet of Studiesystemer

Nat-Tech

Andrea Brønniche

Uddannelseskoordinator

Har du spørgsmål til GDPR ift. tredjeparts læringsteknologier? 

Spørgsmål til GDPR ift. HR


Arts HR

Louise Søndergaard

HR-Partner Administrationscenter Arts - Arts HR

Health HR

Louise Jensen

Ledende HR-partner Administrationscenter Health - Health HR

HR Personalejura

Jenny Oostwouder

Personalejuridisk konsulent AU HR - Personalejura

Aarhus BSS HR

Nat-Tech HR

Pia Thystrup

HR-Partner Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech HR

HR Udvikling og arbejdsmiljø

Karin Rosengaard

Arbejdsmiljøkonsulent AU HR - Udvikling & Arbejdsmiljø, Roskilde

HR Personalejura

Lone Flensborg Degn

Personalejuridisk konsulent AU HR - Personalejura

Spørgsmål til GDPR ift. økonomi


Arts/Aarhus BSS Økonomi

Jesper Fristrup Skovmøller

Teamleder Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Økonomi, Aarhus

Nat-Tech Økonomi

OBS! Lene Søgaard Graversen er på orlov, kontakt i stedet for Karin Lykke

Health Økonomi

Karsten Vraa Nielsen

Faglig leder Administrationscenter Health - Health Økonomi

Økonomisekretariatet, Fæl.adm.

Anette Svejstrup

Sekretariatschef AU Økonomi - Økonomisekretariatet

Øvrige

Spørgsmål til GDPR ift. AU's bygninger

Spørgsmål til brug af billeder/video med personer eller behandling af personoplysninger på web


Pressehenvendelser vedr. GDPR og AU