Typer af personoplysninger

Her kan du finde information om de 3 typer personoplysninger; almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger (også kaldet særlige personoplysninger) og oplysninger om strafbare forhold. Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du må behandle og opbevare dem.


Følsomme/særlige personoplysninger

Følgende oplysninger anses som følsomme/særlige personoplysninger:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Behandling af genetiske data og/eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Almindelige personoplysninger

Personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien "Følsomme personoplysninger", kaldes "almindelige personoplysninger".

Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger som fx navn og adresse, kundeforhold, økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, IP-adresse, matrikelnr. og andre lignende ikke-følsomme oplysninger . 

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, men det kan også fx være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. Med andre ord er der tale om en oplysning om strafbare forhold, hvis det ud fra oplysningen kan udledes, at en person har begået noget strafbart. Regler om behandling af oplysninger om strafbare forhold fremgår ikke af forordningen, men vil blive fastsat i de enkelte lande. 

Kilde: Datatilsynet 


Særligt for oplysninger om CPR nr.

CPR nr. er en fortrolig personoplysning.

Regler for behandling af nationalt identifikationsnummer (i Danmark CPR. nr.) fremgår ikke af databeskyttelsesforordningen.  

Særligt om børns personoplysninger

Reglerne for databeskyttelse indebærer en særlig beskyttelse af oplysninger om børn, navnlig hvis der er tale om informationssamfundstjenester som fx sociale netværk. Der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaverne og samtykket skal kunne dokumenteres. Al information, som retter sig mod børn skal være skrevet på en enkel og tydelig måde, som børn forstår. Læs mere om samtykke.