Systemklassifikation

Systemklassifikationen laves inden den egentlige risikovurdering. Her definerer du, hvilke informationer, der bearbejdes og behandles i systemet.


Afhængig af datatypen skal der udarbejdes en risikovurdering og eventuelt en forretningsberedskabsplan. Klassifikationen skal også danne grundlag for input til systemforvaltningsaftalen.

Hvilken type af data findes ved at udfylde skabelon for systemklassifikationen.

Klassifikationen kan give følgende udfald:

Type A: Her kræves en risikovurdering og en forretningsberedskabsplan. 

Type B: Her kræves en risikovurdering, men ikke nødvendigvis en forretningsbredskabsplan. 

Type C: Her kræves nødvendigvis ikke risikovurdering og forretningsberedskabsplan.