Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Formål

Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at samarbejde om et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.LAMU samarbejder med LSU, det Lokale Samarbejdsudvalg, hvor der sidder repræsentanter for ledelse og medarbejdere i Erhverv og Innovation.

Hvis man som medarbejder oplever problemer med psykisk eller fysisk arbejdsmiljø, kan man henvende sig til sin medarbejderrepræsentant. Denne henvendelse er fortrolig, indtil medarbejderen ønsker at gå videre med problemet. Her kan din medarbejderrepræsentant hjælpe dig med hvilke muligheder, du har og skabe klarhed over, hvad det indebærer at gå videre.

LAMU varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Arbejdsmiljøundersøgelse (både fysisk og psykisk)
  • Beredskabsplaner
  • Beredskabsøvelse
  • Et sikkert, sundt og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø
  • Input til en tryg og god arbejdspladskultur
  • Førstehjælpskurser 

Repræsentanter i EogI

Formand og ledelsesrepræsentant

Jonas Brandt

Leder af forretningsudvikling

Repræsentant for Erhverv

Repræsentant for The Kitchen

Valérie Karine Daussin

Forretningsudvikler, specialkonsulent