Lokalt samarbejdsudvalg (LSU)

Formål

  • Medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø i afdelingen
  • Fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling og skaber gode forudsætninger for at opfylde AU’s målsætninger
  • Sikre gensidig information om universitetets og administrationens udvikling
  • Medvirke til at udvikle samarbejdet, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle arbejdspladsen

Medlemmer

Formand

Sigurd Koldste

Forretningsudvikler, fuldmægtig

Jesper Kittelmann

CRM Systemadministrator