Studentermedhjælpere i AU Økonomi

Studentermedhjælpere oprettes af nærmeste leder i medarbejderstamkortet, hvorefter der gives besked til Staben, som sørger for oprettelse i AU Timeløn.

Ved udgangen af måneden fremsender studentermedhjælperen opgørelse over antal timer den forgangne måned til deres kontaktperson i Økonomi. Timerne skal indberettes som decimaltal - det vil sige at 3 timer og 30  minutter indberettes som 3,5 timer.

Når kontaktpersonen har godkendt timeantallet sendes opgørelsen til Timelønsregistrering, AU Økonomi og AU Bygninger timelon.okobyg@au.dk, der sørger for registrering af timerne i AU Timeløn.

Lønnen kommer til udbetaling midt i måneden.