Kilowhat can you do? - Brug energi med omtanke

Få et overblik over de initiativer, AU har igangsat for at nedbringe universitetets energiforbrug og se, hvordan du kan bidrage. Siden opdateres løbende.


Hvorfor skal vi spare på energien?

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres, og kraftigt stigende elpriser rammer økonomisk i alle dele af samfundet – det mærker vi også på Aarhus Universitet. Her står vi over for en stor ekstraregning til el, som foreløbigt anslås til 70-80 mio. kr. i 2022 – en merudgift, som universitetet, herunder de enkelte fakulteter, kun delvist har budgetteret med. Læs nyhed: Stigende elpriser kræver handling nu – vi kan alle bidrage. Aarhus Universitet arbejder i forvejen målrettet på at bidrage til den grønne omstilling, og på den positive side er flere energibesparelser med til at fremme en bæredygtig udvikling i universitetets drift.

Med AU’s informationsindsats ”Kilowhat can you do? - Brug energi med omtanke” er målet at udbrede kendskabet til energibesparende initiativer på universitetet og engagere medarbejdere og studerende i arbejdet med at nedbringe energiforbruget.

Fra myndighedernes side stilles der et generelt krav til alle offentlige institutioner om at nedbringe energiforbruget, og Energistyrelsen har iværksat en national kampagne målrettet arbejdspladser. AU’s indsats er i tråd med den nationale indsats.