Det kan du selv gøre

Mange bække små gør en forskel. Se, hvordan du selv og dine kolleger med en lille indsats kan bidrage til at reducere universitetets energiforbrug.

Generelt på universitetet

Sluk, hvor du kan

 • Vær opmærksom på at slukke lyset, når der er dagslys nok.     
 • Sluk for skærme, arbejdslamper og lys, når du går til frokost, møde el. lign.
 • Sluk for lys, skærm, projektor, smartboard mv., når du forlader et mødelokale.
 • Tjek, at lyset er slukket, når du går hjem.

Særligt på kontoret

 • Hjælp hinanden med at gøre det overskueligt, hvilket udstyr der skal slukkes, når arbejdsdagen er slut, og hvilket udstyr der altid skal være tændt. Kopimaskiner og printere kan med fordel slukkes.
 • Gør det til en vane at tjekke, at relevant udstyr er slukket, inden du går hjem.

Spar på varmen

 • Skru ned for varmen, når du lufter ud.
 • Luft ud med gennemtræk i højst fem minutter ad gangen.

Spar på det varme vand

 • Brug mindst muligt varmt vand, når du vasker hænder eller vasker op.

Din pc/tablet/telefon

 • Sluk for din docking-station, inden du går hjem.
 • Fjern opladere fra stikkontakter, når de ikke er i brug.
 • Når du lukker din computer i løbet af dagen, kan du med fordel sætte den til at gå i dvale/hibernate i stedet for slumre/sleep. Bemærk, at det ikke er alle computere, der har denne funktion. 

Før du printer

Prints kan være nødvendige og opleves af mange som en hjælp i det daglige arbejde. Med enkle tips og råd kan printbehovet nedjusteres.

 • Overvej en ekstra gang, om du har brug for at have materialet på print.
 • Indstil din computer til at printe på begge sider pr. default.
 • Sæt din computer til ”Sikker print". Det betyder, at du først aktiverer printet, når du står ved printeren – det mindsker risikoen for at du printer unødvendigt. Se vejledning til sikker print

Særligt i køkkenet

 • Sluk for køkkenapparater, når de ikke bruges.
 • Fyld opvaskemaskinen helt op, inden du sætter den i gang.
 • Hold 5 grader i køleskabet og -18 i fryseren – eller sluk helt, hvis de ikke er i brug.
 • Kog kun det vand, du skal bruge.

Særligt, når du færdes på universitetet

 • Hvis det er muligt, tag trappen frem for elevatoren. 

I laboratoriet

En bredt sammensat arbejdsgruppe med bl.a. laboranter, driftsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter har identificeret en række indsatser, som er relevante for det enkelte laboratorie at sætte i værk for at reducere CO2-udledningen, herunder forslag til at reducere elforbruget.

Nedenfor er en række råd. Den komplette guide findes her.

Stinkskabe/punktsug
Stinkskabe er nødvendige for at sikre tilstrækkelig ventilation ved arbejdet med kemikalier og lignende. Men skabene har også et meget højt energiforbrug, som kan nedbringes uden fare for luftkvaliteten i laboratorierne.

 • Elforbruget afhænger af den benyttede lugeåbning, og derfor kan der spares ved at arbejde med mindst mulig lugehøjde (det er også vigtigt ift. sikkerheden). Når stinkskabet forlades, er det vigtigt altid at køre lugen helt ned. 
 • Opbevaring af kemikalier/prøver, som skal være under sug, bør foregå i kemikalieskabe eller sugebokse, da de er mindre energitunge sammenlignet med fx punktsug eller stinkskabe. 
 • Sluk/luk altid for punktsug, som ikke er i brug med mindre, at de er en del af rumventilationen. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du anvender stinkskabe på den mest energibesparende måde, kan du spørge den laborantansvarlige eller din lokale driftsafdeling i bygningsservice. 

Hvis du oplever, at I ikke har monteret lugeautomatik for automatisk sænkning, kan du ligeledes henvende dig til den laborantansvarlige eller din lokale driftsafdeling i bygningsservice og høre om mulighederne. Vær opmærksom på, at nogle stinkskabe ikke har mulighed for automatisk luge-sænkning.

Sluk udstyr
Standby-forbrug udgør en betydelig del af det samlede elforbrug. Tag derfor gerne stilling til, hvilket standby-forbrug der er nødvendigt, og hvilket der kan undgås.

 • Gør det til en vane at slukke udstyr, som ikke er i brug. 
 • Udstyr som kræver opvarmning er særligt energikrævende. Brug gerne timere, hvis lang opstartstid er en barriere for at slukke. 
 • Hjælp hinanden med at gøre det overskueligt, hvilket udstyr der skal slukkes efter brug, hvilket udstyr der skal slukkes når arbejdsdagen er slut, og hvilket udstyr der altid skal være tændt (fx vha. klistermærker med grøn, gul eller rød markering). Gør fx dette til integreret del af laboratorieintroduktionen.   

Frysere

 • Sæt fryseren til -70 grader i stedet for -80 grader. Det vil reducere energiforbruget op til 22%.
 • Rutinemæssig afrimning, samt oprydning – så kun nødvendige prøver nedfryses, spiller også en væsentlig rolle for energiforbruget. Overvej om der er frysere/køleskabe, som bruges så lidt, at de kan nedlægges. 

Kølevand

 • Hæv temperaturen på proceskølevand – gerne til stuetemperatur, hvis det er muligt. Dermed reduceres transmissionstabet på kølelinjerne.   

Nyt udstyr 

Fokusér på energiforbrug, når I køber nyt udstyr, og stil krav om hurtig opstart, automatisk dvale-/energisparefunktion.

Din indsats har en effekt

Der er mange kilowattimer på spil, og du kan være med til at gøre en forskel. Hver gang AU sparer 4.500 kWh, svarer det til elforbruget i en gennemsnitlig husstand på et år.

I laboratorier

 • Et tændt stinkskab bruger på et døgn samme mængde energi, som en typisk husstand bruger til el på et år. 
 • Hvis alle slukker laboratorieapparatur, når de ikke bruger det aktivt, kan energiforbruget i et laboratorie reduceres med ca. 20 pct.
 • Ved at hæve temperaturen fra -80 til -70 i frysere kan man spare ca. 22 pct. i strøm.

Din daglige adfærd

 • Køkkenapparater bruger meget strøm. En standard elkedel bruger 0,1 kWh til at koge 1 liter vand. AU har registreret ca. 420 tekøkkener. Hvis hvert køkken i gennemsnit bruger elkedlen 10 gange om dagen, bliver det 520 kWh om dagen – eller mere end 11.000 kWh om måneden.
 • En bygning med 100 kontorer, hvor der er 4 LED-lamper i hvert lokale, som hver dag er tændt i 10 timer 252 dage om året, bruger 3360 kWh om måneden.
 • En elevator bruger anslået mellem 2.000 og 10.000 kWh pr. år, og selve transporten udgør langt størstedelen af energiforbruget. Forbruget afhænger både af model, alder, hvor meget den bruges, hvor stor den er, hvor højt den skal løfte mv. AU har omkring 180 meget forskelligartede elevatorer, så der er potentielt en del kWh at spare ved at tage trappen, hvor det er muligt.
 • AU har rigtig meget IT-udstyr, fx har vi mere end 10.000 bærbare pc’er. Så i det samlede billede har det indflydelse på kWh-forbruget, at man slukker sin pc og andet udstyr, når man ikke bruger det.

Flere energibesparende råd og grønne tips

Spørgsmål til AU's fælles indsats?

Søren Harbo Jensen

Energi- og sikringsleder, maskinmester AU Bygninger - Campusservice, Teknik og Projekter

Bygningsservice på fakulteterne