Universiteter indstiller samarbejde med Rusland og Belarus

De danske universiteter har netop udsendt en fælles udmelding om fordømmelse af Ruslands invasion af Ukraine.

Foto: Uffe Amelung Fredens

Rektor Brian Bech Nielsen på Aarhus Universitet noterer med tilfredshed, at de danske universiteter her står helt tæt sammen:

”Vi er i øjeblikket vidne til en rå og uprovokeret russisk aggression mod Ukraine, der fylder os alle med forfærdelse. Det strider fundamentalt mod vores demokratiske værdier og er et direkte angreb på vores grundtanke om fredelig sameksistens trods forskelligheder. Den samlede universitetsledelse på Aarhus Universitet fordømmer på det stærkeste Ruslands krigshandlinger og Belarus’ opbakning hertil. Derfor er jeg meget tilfreds med, at alle 8 danske universiteter står forenet om at drage konsekvenser og indstiller institutionelle forsknings- og uddannelsessamarbejder med statslige aktører i Rusland og Belarus. På Aarhus Universitet vil vi også række ud mod ukrainske forskningskolleger og forskningsinstitutioner og afdække, hvordan vi bedst hjælper dem. Universitetet vil desuden intensivere sin støtte til ukrainske forskere, der risikerer forfølgelse, gennem Scholars at Risk-programmet. Endelig vil vi række ud til de af vores ansatte og studerende, som er særligt berørte af situationen med henblik på at støtte dem i denne voldsomme og ubehagelige situation. Jeg opfordrer til, at vi også i denne svære situation udviser respekt for og tager hensyn til hinanden, uafhængigt af hvor vi stammer fra". 

Aarhus Universitet har anbefalet de studerende, som var i Rusland ved invasionens begyndelse, at rejse hjem. Universitetet er i dialog med dem, og flere er på vej mod Danmark.

Læs mere i den fælles erklæring fra Danske Universiteter