Vil du være med til at styrke arbejdsmiljøet på AU?

Indflydelse og tæt samarbejde med ledelsen – det får du som arbejdsmiljørepræsentant på Aarhus universitet. Lyder det som noget for dig? Så meld dig til november, når valget til arbejdsmiljøorganisationen går i gang.

Foto: Lars Kruse

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har en direkte indvirkning på vores trivsel og produktivitet, og derfor er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere kontinuerligt har fokus på sikkerhed, sundhed, psykologisk tryghed og en god kultur. Som arbejdsmiljørepræsentant, kan du være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i din enhed.

Hvis det er noget for dig, kan du fra den 27. november og 14 dage frem melde dig på banen som kandidat til valget til arbejdsmiljøorganisationen på AU. Ræk ud til din lokale arbejdsmiljøgruppe eller leder, og hør hvordan du griber det an. Der er brug for engagerede kræfter.

Vil du vide mere, inden du beslutter dig, så er der masser af relevant information på arbejdsmiljøorganisationens forskellige hjemmesider. Her kan du bl.a. læse mere detaljeret om, hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant på AU.

Hvad laver man som arbejdsmiljørepræsentant?

Det gode arbejdsmiljø skal være en understøttende ramme om det daglige arbejde. Men hvad vil det egentlig sige at være arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant:

 • er medarbejdernes talerør, der kan formidle observationer og forslag ift. arbejdsmiljøet
 • indgår i en lokal arbejdsmiljøgruppe med en leder
 • har indflydelse på lokale tiltag og beslutninger, der styrker arbejdsmiljøet i enheden
 • understøtter ledelsen i det løbende arbejde med at sikre og udvikle arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er fx at samarbejde med lederne om at:

 • analysere og forebygge arbejdsulykker
 • planlægge og udføre konkrete opgaver, fx risikovurderinger og evakueringsøvelser
 • deltage i det lokale APV-arbejde, bl.a. den løbende opfølgning på enhedens handleplaner
 • bidrage til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og den generelle udvikling af AU som arbejdsplads.

Læs mere om rollen som arbejdsmiljørepræsentant

Om arbejdsmiljøvalget­

 • Du kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant fra den 27. november 2023.
 • Opstillingsperioden varer ca. 14 dage.
 • Du kan stille op, hvis du har arbejdet på AU i mindst 9 måneder.
 • Du vælges for 3 år ad gangen med start den 1. marts 2024.
 • Hvis der melder sig flere interesserede, end der er pladser til, vil der blive afholdt valg mellem de opstillede