Arbejdsmiljørepræsentanter på Aarhus Universitet søges

Vil du være med til at styrke og udvikle det gode arbejdsmiljø på AU? Kan du være ledelsens sparringspartner på arbejdsmiljøområdet, bidrage til den strategiske udvikling af arbejdspladsen - og samtidig være en god rollemodel for dine kollegaer? Så er det i slutningen af efteråret 2023, du kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant.

Du kan få indsigt og indflydelse - plus personlig udvikling 

Som dine kollegaers arbejdsmiljørepræsentant og talerør vil du være med til at sikre medinddragelse og medindflydelse i forhold, der styrker arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Du interesserer dig for menneskers arbejde og har en tæt kontakt med dine kollegaer og en god fornemmelse for, hvad der gør deres arbejdsliv godt.

Som arbejdsmiljørepræsentant kommer du til at sætte dit præg på udviklingen af AU’s arbejdspladser, du vil få en stor berøringsflade, der giver både indsigt og indflydelse og samtidig udvikle dine egne kompetencer, både fagligt og personligt. At blive arbejdsmiljørepræsentant på Aarhus Universitet er kort sagt en enestående mulighed for at være med til at gøre en positiv forskel, både for dine kollegaer, for AU og for dig selv.

Er du en engageret kollega, der tager ansvar og bidrager til en god arbejdsplads?

Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en vigtig rolle i den daglige udvikling af det gode arbejdsmiljø, og din primære opgave er at være kontaktled imellem medarbejdere og ledere på arbejdsmiljøområdet. Det vil i praksis sige at viderebringe information om arbejdsforhold, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Vigtige opgaver for arbejdsmiljørepræsentanten er, i samarbejde med lederne, at: 

  • analysere og forebygge arbejdsulykker
  • planlægge og udføre konkrete opgaver, fx risikovurderinger
  • deltage i det lokale APV-arbejde
  • bidrage til udviklingen af arbejdspladsen 

Stil op til valg – der er brug for dig

Alle medarbejdere, der har arbejdet på AU i minimum 9 måneder, kan blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Det kræver blot, at du stiller op i det område, hvor du arbejder, og som arbejdsmiljøgruppen dækker – fx en del af et institut.

Opstillingsperioden for interesserede er den 27. november 2023 til den 7. december 2023. Se tidsplan for valget her

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges på AU for 3 år ad gangen (den næste periode er fra den 1. marts 2024 – 28. februar 2027). Den treårige periode giver mulighed for at udvikle et godt og effektivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen samt gennemføre forebyggende og forbedrende arbejdsmiljøtiltag. Planlægningen af dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant sker i samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen.

Lyst til at være med og vide mere? 

Vil du gerne vide mere om, hvad din lokale arbejdsmiljøgruppe arbejder med, så kontakt din nuværende arbejdsmiljørepræsentant eller læs mere på valgsiden og se beskrivelsen af funktionen.Der er brug for mange arbejdsmiljørepræsentanter blandt både erfarne og nye medarbejdere. Tal gerne med dine kollegaer om, hvad de forstår ved et godt arbejdsliv – og ikke mindst, hvad de forventer af deres arbejdsmiljørepræsentant.