Sådan afholdes lokale AMO-valg

Denne side er et forslag til, hvordan man kan skabe klarhed om valgprocessen, når man skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Det er kun medarbejdere der kan stille op til valget, og som medarbejder skal du have været ansat på AU i 9 måneder, for at du kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant.

Alle medarbejdere, inkl. lærlinge/elever, deltidsansatte, vikarer og praktikanter kan stemme til valget.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til AMG

Fredsvalg:       

Hvis der kun er én kandidat til arbejdsmiljøgruppen, er kandidaten valgt!

Kampvalg:      

  • Når der er mere end én kandidat, skal der gennemføres et valg blandt de opstillede kandidater.
  • Valget kan afholdes i forbindelse med et personalemøde eller ved en særlig samling af medarbejdere inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker.
  • De lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) kan i fællesskab sætter rammerne for valget, herunder om der f.eks. kan brevstemmes.
  • Selve valghandlingen sker uden ledernes tilstedeværelse.
  • Valget kan foregå ved håndsoprækning eller ved hemmelig afstemning.
  • For at sikre en transparent og retfærdig valghandling kan man blandt medarbejderne enes om et passende antal valgansvarlige.
  • Valget kan også foregå elektronisk, såfremt instituttet/enheden har kapacitet til det.
  • ALLE medarbejdere på arbejdspladsen skal kende til valget og have mulighed for at stemme.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter fra AMG til LAMU

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU sker af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de arbejdsmiljøgrupper, som går ind under LAMU.

Hvis der er lige så mange pladser til arbejdsmiljø-repræsentanter i LAMU som der er arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne (f.eks. 4 arbejdsmiljøgrupper og 4 pladser til arbejdsmiljørepræsentanter i LAMU), træder arbejdsmiljørepræsentanterne automatisk ind i LAMU.

Hvis der er flere arbejdsmiljørepræsentanter i alle arbejdsmiljøgrupperne end der er pladser til arbejdsmiljørepræsentanter i LAMU, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne det antal arbejdsmiljø-repræsentanter det er plads til i LAMU af og i blandt sig. Her kan man bruge de samme rammer som til valg til arbejdsmiljøgrupperne.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter fra LAMU til FAMU / AAMU

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU sker blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de LAMU, som hører under FAMU / AAMU. Her kan man bruge de samme rammer som under valg til LAMU.

Lokal valgtovholder koordinerer lokale valg

Hvert institut/center/vicedirektørområde skal ifm. AMO valg 2024 udpege 1 valgtovholder (og evt. en substitut for denne) inden den 2. oktober 2023. Tovholders opgave er at koordinere det lokale valg jf. tidsplanen og afholde lokale valg, hvis det bliver aktuelt.

Læs opgavebeskrivelsen her.

Valgtovholderen kan fx være en nuværende arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøleder mv., men er det en leder, der er tovholder, må lederen ikke deltage i valget af arbejdsmiljørepræsentanterne.

Regler for valgproceduren

Der er ikke specifikke regler om selve valgproceduren i arbejdsmiljøloven, og AU har heller ikke formuleret retningslinjer på området. Det er derfor op til den enkelte enhed at sørge for, at valget af arbejdsmiljø-repræsentanter sker ordentligt og retfærdigt.

Vejledningen samarbejde om sikkerhed og sundhed kap. 10 giver mere information om valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Lov- og aftalegrundlag for valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AU

For at blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal du have været ansat på AU i mindst 9 måneder, inden du kan stille op.  

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter følger reglerne for valg af tillidsrepræsentanter hvad angår ansættelsesforhold.

OBS: Der er intet krav om, at en arbejdsmiljørepræsentant skal være medlem af en faglig organisation.