Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 10. januar 2022.

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løse. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning af Pure bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Synkronisering til ORCID

Der kan være problemer i forbindelse med at du forsøger at synkroniserer dit indhold i Pure til ORCiD. Problemet opstår, når du fra siden med dine profiloplysninger i Pure, har trykket på ”Overfør” ud for dit ORCiD og efterfølgende klikker på ”Proceed” i det dialogvindue der popper op. Her kan du opleve, at der ikke sker noget, efter at du har klikket på "Proceed".

Dette skyldes, at Pure-leverandøren har ændret på sikkerhedspolitikken vedrørende udveksling af indhold fra Pure. Forskellige browsere håndterer denne ændring forskelligt. Bruger du Chrome, når du er fysisk placeret på AU og bruger AU's netværk, eller bruger Chrome, når du er logget på din AU VPN. Firefox, vil du med stor sandsynlighed løbe ind i problemet.

Bruger du i stedet Firefox, når du befinder dig på AU eller en AU VPN-forbindelse, burde du ikke have problemet med at synkronisere dit indhold i Pure til ORCiD. Mislykkes det alligevel med Firefox, kan du skrive til os på pure@au.dk. Eller, drop ind i vores drop-in support torsdag kl. 10-11:00 via Zoom og del din skærm, så vi kan hjælpe dig igennem processen.

Vi forventer at problemet bliver løst med den næste opgradering af Pure i marts 2022, således at de personer, der ønsker at bruge Chrome i Pure kan gøre det uanset, hvor de befinder sig.

Personlige hjemmesider i Google søgeresultater

Der er personlige AU hjemmesider, som ikke dukker op i søgeresultaterne, når man søger efter en forsker (evt. inkl. AU) på google. Den ene årsag kan være, at hjemmesiden er ret ny og den er endnu ikke kommet med i googles indeksering.

Den anden årsag kender vi ikke. Vi kan blot konstatere, at der er personlige hjemmesider, der har eksisteret i længere tid, som stadig ikke dukker op i googles søgeresultat. Vi har undersøgt de hjemmesider, som falder igennem googles ellers fintmaskede net uden at finde et mønster, der kan forklare fænomenet. Uden at vide hvad problemet er, kan vi ikke løse det. Det drejer sig om hjemmesider fra både før og efter den sidste opdatering af Pure. Vores bedste gæt er derfor, at google har foretaget nogle ændringer, som gør at visse sider ikke indekseres.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at Google søgeresultater kan indeholde links til CV-faneblade på den personlige hjemmeside. Klikker man på linket vises siden uden CV-indholdet. Dette problem skyldes at Google afkorter URL'et, hvilket er uden for vores kontrol.

Skriv til os på pure@au.dk hvis du støder på disse problemer. Jo større datagrundlag vi har, jo større mulighed har vi for at finde frem til kerneårsagen.

Unødvendige gentagelser af organisatoriske tilhørsforhold (backend)

På grund af en dato-synkroniseringsfejl oplever nogle brugere, at de samme stillinger gentagelses under deres organisatoriske tilhørsforhold. Se eksemplet:


Vi har ryddet op i de fejl vi har fundet. For de datoer, der har givet problemer, har vi slået sammenfaldende stillinger sammen til en sammenhængende periode under den relevante organisatoriske enhed. Skriv til pure@au.dk, hvis du ser at det samme tilhørsforhold er opdelt i flere perioder.