Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 29. maj 2024.

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løse. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning af Pure bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Er du forvirret over de nye personlige hjemmesider? Læs mere om dem her.

ORCiD skal godkendes igen

De fleste vil på et tidspunkt opleve, at ORCiD beder om at blive godkendt/autentificeret igen. Dette skyldes en ændring i ORCiD's politik. Du kan finde en vejledning til gen-godkendelse af din ORCiD her. Åben fanen "Du skal godkende igen".

Diverse visningsfejl på de nye personlige hjemmesider

Vi oplever desværre en del visningsfejl på de nye personlige hjemmesider. De fejl, der listes her, er alle meldt til IT. Vi kan desværre ikke hjælpe ved henvendelser om disse problemer, udover det sidste. Der kan være forskelle i visningsfejl alt efter om du ser siden på dansk eller engelsk.

  • Hvis du kun har valgt fx 2 publikationer under Fremhævet indhold, vises der kun de to på din personlige hjemmeside.
  • Der kan kun vises én akademisk grad (titel). Overvej at skrive flere titler i den samme titel-boks.
  • Open Access-symbolet vises ikke på publikationer på de nye personlige hjemmesider
  • Hvis din skriftstørrelse eller font er forskellig i dine fritekstfelter, så indsæt dem alle på ny via Quick Editor. Dermed får de samme formattering. Start med at slette dine fritekstfelter fra Pures backend.

Profilbillede vises ikke - eller vises forkert?

De nedenstående problemer er meldt til IT og vil blive løst snarest muligt. De er gældende for de personlige hjemmesider.

  • Hvis dit billede ikke indeholder filtype i navnet kan det ikke vises. Billedets navn skal altså slutte på f.eks. ".jpeg"
  • Nogle brugere vil opleve at deres profilbillede ikke bliver vist, på trods af at de har indsat billedet fuldstændig korrekt. Kontakt supporten eller afvent systemisk løsning.
  • Nogle vil også opleve, at profilbilledet er skåret/croppet forkert.

Forsinkelse mellem input i backend og visning i frontend

Der kan opleves korte forsinkelser mellem indtastning i Pure og synlighed på de personlige hjemmesider. Forsinkelsen bør dog ikke overskride cache tiden på 60 minutter for basisoplysningerne og 1 døgn for båndene med bl.a. publikationer og aktiviteter. Der arbejdes videre med at få responstiden på den ucachede side ned.