Om indberetning i Pure

Deadline for indberetning af publikationer er 15. januar året efter, at publikationen er udgivet.

Det vil sige, at publikationer udgivet i 2021 skal være indberettet og færdigregistreret i Pure inden 15. januar 2022.

Korrekt og rettidig indberetning af publikationer i Pure er nøglen til, at AU opnår det korrekte antal point i BFI-systemet og får de midler, som AU har krav på. Korrekt registreringsdata giver også bedre muligheder for at styre visningen af dit indhold på din personlige AU hjemmeside.

Det er derfor vigtigt, at du får alle relevante publikationer indberettet og registreret korrekt i Pure.

Hvad skal indberettes

Alle publikationer, som er publiceret i regi af Aarhus Universitet, skal indberettes i Pure. Det betyder, at alle publikationer, der er udarbejdet som et led i mindst en af forfatternes ansættelse ved eller samarbejde med Aarhus Universitet, skal indberettes.

Ved "publikation" forstås en offentliggørelse af et forskningsarbejde. Offentliggørelsen af arbejdet kan ske på forskellige måder. Det spiller ingen rolle, om arbejdet publiceres som en trykt tekst i en bog eller et tidsskrift, eller om det er udgivet på internettet.

Hvem skal indberette publikationer i Pure

Alle forskere, der er ansat ved eller tilknyttet Aarhus Universitet, skal indberette deres publikationer i Pure.

Ved tilknyttede personer forstås forskere, der ikke er ansat ved Aarhus Universitet, men som alligevel publicerer i regi af universitetet. Disse personer kan være:

  • Studerende, der udgiver publikationer, der entydigt kan kategoriseres som forskning
  • Ph.d.-studerende, der har fast kontorplads på Aarhus Universitet, men som er finansieret via en bevilling, der ikke administreres af Aarhus Universitet
  • Professorer, emeritusser og pensionerede lektorer, der fortsat forsker ved universitetet
  • Forskere, der for eksempel er ansat af regionen ved en klinisk afdeling på universitetshospitalet
  • Gæsteforskere, der udfører forskning ved Aarhus Universitet

Hvem har ansvaret for indberetning

Som forfatter har du ansvaret for at de publikationer, som AU kræver indberettet, bliver registreret i Pure.

Udgangspunktet er, at du selv registrerer dine publikationer i Pure. Der kan også kan være personer lokalt i din organisation, som hjælper med registreringen.

Indberetningsprocessen

AU Pure bruger et workflow til at styre valideringsarbejdet i Pure. Workflowet anvendes på alle typer publikationer, men ikke på andre indholdstyper end publikationer. Aktiviteter og projekter mv. som du opretter i Pure, bliver således ikke valideret af AU Pure teamet.

Når du har oprettet og færdigregistreret en publikation i Pure, kan du sende den direkte til validering. Der er ikke nogen godkendelsesproces før AU Pure teamet validerer publikationen.

1. Indberetning i gang

Når du opretter en publikation i Pure får den automatisk dette workflow-trin. Lad publikationen stå på dette trin så længe inddateringen er ikke færdiggjort, og så længe publikationen ikke er udgivet i sin endelige version.

Er din publikation udgivet som e-pub (før print), skal du vælge udgivelsesstatus "e-pub", og lade workflowtrinet stå til "Indberetning i gang".

De tre trin i workflow. Indberetning i gang valgt

2. Til validering

En publikation skal være endeligt udgivet før du sender den til validering.

For at sende publikationen til validering, vælger du workflow-trin ”Til validering” efter du har færdiggjort inddatering af publikationen. Systemteknisk skal du sætte udgivelsesstatus til "Udgivet" før du kan vælge ”Til validering”.

Du må ikke anvende "Udgivet" om publikationer, der er udgivet som e-pub ahead of print.

Husk at klikke "Gem" bagefter. Din publikation går nu videre i processen, og bliver valideret af AU Pure teamet.

  • Workflow trin. Til validering er markeret
  • Workflow trin. Advarsel at valg ikke er tilladt på grund af forkert status

3. Valideret

Publikationen er blevet valideret af AU Pure teamet og indberetningsprocessen er slut. Hvis du retter i en publikation, som AU Pure allerede har valideret, sendes den automatisk til genvalidering. Det betyder, at AU Pure genbesøger publikationen og sørger for, at den stadig overholder alle kvalitetsreglerne.

Læs mere om Genvalidering.

Workflow trin valideret

Er publikationen indberettet i Pure

Det er ikke usandsynligt, at en publikation allerede findes i Pure. For at udjævne valideringsarbejdet importerer AU Pure løbende publikationer, som er udgivet fra online kilder. En hjælpsom medforfatter eller kollega kan ligeledes have registreret publikationen før dig. Derfor er det vigtigt, at du tjekker først. Læs hvordan du tjekker.