Profil og hjemmeside

Indholdet på din personlige AU hjemmeside kommer fra Pure, og er en sammensætning af personlige oplysninger og registreret indhold f.eks. publikationer og aktiviteter. Hvad der vises afhænger af, hvad du har registreret i Pure.

Du kan delvist styre hvilke oplysninger, der vises i Oversigten. Du redigerer disse oplysninger fra din Profil i Pure. Klik på “Redigér profil” for at tilgå dine oplysninger.

Hjemmesidens opbygning

Hjemmesidens overskriftsbjælke indeholder dit (visnings)navn og titel. Dertil vil der være et eller flere faneblade, hvor fanebladet Oversigt fungerer som forside.

Den øverste del af oversigten indeholder dine personlige oplysninger og andre personlige oplysninger du selv tilføjer.

Den nederste del indeholder et eller flere afsnit med dine seneste publikation, aktiviteter, priser etc. Ved at bruge funktionen ”Fremhævet indhold” kan du udskifte den automatiske visning i denne sektion med lister af indhold du selv har udvalgt.

Har du registrere indhold i Pure vises dette indhold opdelt på faneblade efter indholdstype. Har du f.eks. registreret Priser, Aktiviteter, eller Projekter vil der være et faneblad for hver indholdstype. Indhold på disse faneblade vises automatisk og dynamisk fra Pure.

Har du oprettet et offentligt CV tilføjes fanebladet ”CV”. 

Ændring af AU profilnavn

Er du bedre kendt under et andet for- eller efternavn, end det du er registreret med i CPR-registeret, kan du bruge dit AU profilnavn i stedet for dit formelle navn.

Dit AU profilnavn anvendes af de AU-systemer, der benytter personlige data fra AU Medarbejderstamkort. Det vil sige dit afsendernavn i mails i Outlook, medarbejderlister på websteder, dit brugernavn i Pure, og dit navn på din personlige AU hjemmeside.

Dit AU Profilnavn bliver automatisk synkroniseret ind i Pure, og bliver således også dit Pure profilnavn. Du læse mere om, hvordan du opretter og ændrer dit AU profilnavn.

Navnevarianter og publiceringsnavn

I profiloplysningerne er der mulighed for at oprette navnevarianter.

Du kan ikke bruge denne funktion til at ændre dit AU Profilnavn på din personlig hjemmeside. Disse varianter bruges i forbindelse med visning af dine publikationer og andre indholdstyper du registrerer i Pure.

Det kan være relevant at tilføje et publiceringsnavn i din profil for at matche en international udgivelse, f.eks. hvor æ, ø eller å i dit navn er erstattet med andre bogstaver.

Dit profilbillede

Du kan selv vælge og uploade dit profilbillede.  Vær sikker på, at du har ophavsret eller tilladelse til at bruge billedet inden du uploader det.

Klik på 'Tilføj fil' under Profilbilleder. Du kan enten trække en fil over i vinduet eller klikke på ”gennemse” og finde det på din computer. ”Type” er sat til ”Portræt” og kan ikke ændres.

Billedet bliver automatisk skaleret, så det passer til hjemmesiden.

 

 

 

Billedet skal overholde følgende specifikationer for problemfri visning på alle typer af AU hjemmesider: 

  • portrætfoto 3:2.
  • jpeg-format. Pure kan vise andre formater på din hjemmeside, men ikke alle AU-sider kan.
  • filstørrelse mellem 200kb og 900kb og maksimalt 1MB.
  • filnavnet (det der står før .jpeg) må ikke indeholde tegn som: @ / \ ? : * ” < >.

Selv om du kan uploade flere billedfiler til din profil, er det kun det billede, der står øverst på listen af filer, der bliver vist på din hjemmeside. Ved hjælp af pilene kan du ændre rækkefølgen, og bestemme hvilket billede der bliver vist.

Det er ikke muligt at skjule dit profilbillede i Pure. Hvis du ikke vil have dit billede vist på din personlige AU hjemmeside, skal du slette billedet det fra dine profiloplysninger eller lade være med at uploade et. Alt efter hvilken organisation du tilhører, kan det være påkrævet at fremstå med profilbillede. Læs mere om AU's anvendelse af personoplysninger i forbindelse med det ansættelsesforhold.

Det er ikke muligt at vise forskellige billeder i de forskellige Pure-plugins. Alle Pure plugins med billedvisning,  viser det samme profilbillede (det der står øverst). Det vil sige billedet på din personlige AU hjemmeside og forskellige visitkortsvisninger altid er det samme.

Dit billede opdateres øjeblikkeligt på din personlige hjemmeside. Billedet vises derimod først på medarbejderlister f.eks. i visitkortsvisning, når den natlige synkronisering har kørt.

Fra hjemmesiden kan billedet vises i original størrelse. Alt efter hvilken browser der benyttes, får man forskellige muligheder når man højre-klikker på billedet. På den måde kan billedet for eksempel gemmes og bruges til presse. 

Tilpasning af Oversigt

Når du klikker på ”Rediger profil” lander du automatisk på siden ”Metadata” - det de fleste kender som deres profiloplysninger. Herfra kan du redigere dine personlige oplysninger, og oprette yderligere information til visning på oversigtssiden. Det kan være dit ORCID, et profilbillede eller links. Et link kan for eksempel være til en hjemmeside for en forskningsgruppe, eller organisation du er medlem af, eller noget helt andet.

Dine personlige oplysninger (personstamdata) så som enhed, telefonnumre, stillingsbetegnelse, institutadresse mv.), som ligger under Organisatoriske tilhørsforhold kan du ikke ændre (permanent) i Pure. Har du behov for at ændre dine personstamdata skal du kontakte din lokale medarbejderstamkort-superbruger.

Tilføj eller rediger tekstelementer

Du kan oprette og tilføje forskellige tekstelementer til din oversigt. Disse tekstelementer kan indeholde rig formatering og billeder. Samme tekstelementer kan også bruges til at opbygge et offentligt eller privat CV.

Du opretter tekstelementerne under ”Udvidet information”. Klik på ”Tilføj profilinformation” og vælg den type tekstelement du vil oprette. Se nedenstående for beskrivelser af hvert type tekst.

Indsæt din tekst. Der er adskillige formateringsmuligheder, som du kan benytte dig af. Teksten skrives både på dansk og engelsk således den kan vises på den tilsvarende sprogversion af din hjemmeside.

Klik "Opret" når du er tilfreds med din tekst.

Husk at klikke "Gem" nederst i profil-editoren, før bliver oplysningerne ikke vist på din hjemmeside.

Tekstelement: Curriculum vitae

Denne tekst kan IKKE vises i Oversigten og bliver heller ikke til et CV-faneblad.

Tekst du opretter her, kan du derimod hente ind som et afsnit i et CV. Fordelen ved at bruge denne editor fremfor at arbejde direkte i CV-editoren er, at du har flere formateringsmuligheder.

Læs mere om hvordan du opretter og redigerer et Curriculum vitae.

Tekstelement: Yderligere information

Når du opretter dette element, får du et nyt faneblad på dine personlige hjemmeside med titlen 'Yderligere information'. Title kan ikke ændres.

Dette element egner sig godt til længere tekst, og det er muligt at indsætte billeder sammen med teksten. Du kan bruge elementet til at beskrive dit forskningsområde i detaljer, forklare et koncept, eller vise anden information, der understøtte din profil som forsker.

Tekstelement: Ekstra tekst til hjemmeside

Teksten i dette element vises lige efter dine personlige oplysninger. Teksten vises uden overskrift. Ønsker du en overskrift, skal du lave den som en del af teksten.

Du kan bruge dette element til en ganske kort tekst. Det kan for eksempel være træffetider, navn på en forskningsassistent, eller overordnede arbejdsområder. 

Tekstelement: Profil

Tekst i dette element vises som et afsnit med overskriften ”Profil”. Overskriften ”Profil” følger med og kan ikke fjernes eller omdøbes.

Teksten vises under dine personlige oplysninger. Har du oprettet ”Tekst til hjemmeside” vil det stå under disse oplysninger.

Elementet er egnet til mellemlange tekststykker såsom en kort, beskrivende præsentation af dig selv.

Emneord (Forskningsområder)

Emneord er en fastlagt list af forskningsområder du kan vælge fra. Emneordene bliver vist som forskningsområder på Oversigten ovenover listerne med seneste indhold (eller Fremhævet indhold).

Klik på ”Tilføj emneord” og vælg det emneord du ønsker fra hierarkiet. Du kan kun vælge yderste node i hierarkiet. Når du har valgt et emneord, har du mulighed for at tilføje yderligere et niveau. Begynd at skrive et ord. Derved får du vist de emneord, der matcher din søgning.

En person, som besøger din profil, kan klikke på et af dine forskningsområder og få vist hvilke andre forskere på AU, der har (tilføjet) samme forskningsområde.

Vælger du mange emneord, kan det hurtigt blive uoverskueligt, da hele stien vises på din hjemmeside. Du kan overveje, om det er en bedre løsning at bruge tekstelementerne ”Tekst til hjemmeside” eller ”Profil” til at beskrive dine forskningsområder. Du vil i så fald ikke komme til at optræde på listen af forskere, når brugere klikker på et bestemt emneord.

Fremhævet indhold

Standardopsætningen er, at dine seneste (3) bidrag for hver indholdstype (kategori) vises i din Oversigt. Ved at bruge ”Fremhævet indhold” kan du for hver kategori udskifte den automatiske visning med indhold du selv har udvalgt.

Du kan vælge at erstatte enkelte eller samtlige af de automatiske lister. Listen med fremhævet indhold, som du selv har komponeret, er statisk og bliver ikke automatisk opdateret, når du registrerer nyt indhold i Pure.

”Fremhævet indhold” finder du i menuen til venstre.

Du får vist dit indhold på en række faneblade opdelt efter indholdstype. Vælg et faneblad for den type indhold du ønsker at styre visningen af. Klik på den underliggende plus-knap.

Du får vist en liste af indhold f.eks. publikationer du kan vælge. Er listen lang, kan du søge efter et bestemt stykke indhold.

Udvælg de specifikke stykker indhold du vil fremhæve. Fortsæt til du har opbygget din liste. Du kan ved hjælp af pilene ændre på rækkefølgen af indholdet. Klik på minus-tegnet yderst til højre for at fjerne et stykke indhold fra listen.

Klik på Gem for at få listen vist på din hjemmeside.

Tallet på fanebladet angiver, hvor mange stykker indhold du allerede har udvalgt. Står der "0" på fanebladet, er listen tom og de sidste 3 stykker indhold vises automatisk på din hjemmeside som standard. Hvis du er tilfreds med standardvisningen, behøver du ikke foretage dig noget.