PhD-afhandling

En PhD-afhandling kan indberettes i Pure på samme måde som alle andre publikationer. Ansvaret for indberetning i Pure ligger lokalt i organisationen hos forskeren.

Der findes en særskilt skabelon til registreringen, og skabelonen kan findes under Publikation - Bog / antologi / afhandling / rapport / Ph.d.-afhandling.

Publikationsstatus

Udfyld udgivelsesår og -måned. Bemærk at PhD-afhandlingen først anses for udgivet, når forsvaret er godkendt. Angiv derfor udgivelsesåret som det år, hvor forsvaret er godkendt. På selve publikationen kan der stå et tidligere udgivelsesår. Du kan skrive dette år i feltet "Bibliografisk note" f.eks. som "Udgivet 2021". Se også "Note vedr. afhandling" nedenfor.

Originalsprog og sprogversioner

Vælg det rette originalsprog og indsæt titlen på originalsproget i titelfeltet. Titlen på originalsproget vises i både den danske og den engelske sprogversion af registreringen.

Mange afhandlinger på dansk har også en engelsk titel og et abstract på engelsk. Du kan indsætte den engelske titel i feltet "bidragets oversatte titel". Dette felt kan du også benytte hvis titlen er oversat fra engelsk til dansk eller til et tredje sprog. Indsæt et beskrivelse eller abstract i Abstract-feltet. Hvis abstracted kun findes på engelsk kan du blot indsætte det i den danske sprogversion af skabelonen, da det herved bliver vist på både den danske og engelske udgave af din personlige AU hjemmeside.

Forfattere og affilieringer

Tilknyt forfatter(e) og tjek at disse er affilierede med de rette organisatoriske enheder i forhold til afhandlingen.

Forlag

Under "Værtspublikation" skal du tilknytte et forlag. Forlaget er det forlag, der står på publikationen. For mange PhD-afhandlinger er forlaget "Aarhus Universitet". Du kan være mere specifik og inkludere en organisatorisk enhed f.eks. "Aarhus Universitet - Institut for Uddannelse og Pædagogik". De øvrige udgivelsesoplysninger såsom Volumen, ISBN osv. er sjældent relevante, når afhandlingen udgives gennem universitetet.

Hvis din PhD-afhandling senere udgives som en artikel, bog mv. på et eksternt forlag efter dit forsvar er godkendt, skal du registrere denne udgivelse særskilt som den pågældende publikationstype.

Elektronisk version

Du kan uploade en fil med din afhandling til Pure. Vær opmærksom på at alle rettigheder, copyright regler og aftaler om fortrolighed mv. overholdes i den forbindelse.

Rekvirerende organ (ikke afbilledet)

Oplys rekvirenten, hvis PhD-afhandlingen indgår som en del en del af et rekvireret forskningsprojekt.

Note vedr. afhandling - Vejleder og forsvarsdato

I feltet "Note vedr. afhandling" kan du tilføje oplysninger, der knytter sig specifikt til afhandlingen herunder navn(e) på vejleder "Vejleder: Victoria Ballerina". Ligeledes kan du tilføje forsvarsdato i feltet som "Forsvar: 24. marts 2022".

Emneord og Verdensmål

Du har også mulighed for at tilføje emneord, verdensmål og tilknytte andre elementer oprettet i Pure f.eks. hvis afhandlingen har været en del af et forskningsprojekt.

Validering af PhD-afhandlinger

PhD-afhandlinger i Pure valideres først efter godkendt forsvar. AU Pure validerer på baggrund af de lister med godkendte afhandlinger vi modtager fra PhD-skolerne.