Nyt om Pure

Ændring af indberetningsworkflow

Den 20. september ændres indberetningsworkflowet i Pure fra et 4-trins til et 3-trins workflow.

Som en del af central validering af publikationer, ændres indberetningsprocessen i Pure fra et 4-trins til et 3-trins workflow. Det simplificerede workflow afspejler den måde, hvorpå langt de fleste publikationer indberettes i Pure.

Da indberettede data bliver verificeret i valideringsprocessen, er det ikke nødvendigt med en godkendelsesproces. Derfor forsvinder trinene "Til godkendelse" og "Godkendt" fra workflowet. Fremadrettet sendes publikationer direkte "Til validering", når en forsker eller redaktør har færdiggjort inddateringen.

Pure vil være utilgængeligt fra kl. 12:00 fredag d. 20. september til lørdag kl. 15:00 september mens ændringen implementeres. Pure driftsinformation bliver lagt ud på AU Serviceinfo https://serviceinfo.au.dk/ . Der kommer et opslag på Pure websiden med henvisning til en vejledning i det nye workflow, når arbejdet er færdigt.

En konsekvens af ændringen er, at brugere med rollen ”redaktør af publikationer” mister adgang til dashboards, som de måtte have i Pure. De berørte brugere vil få vist en besked vedrørende dette, næste gang de logger ind i Pure.

Der ligger en vejledning til det nye workflow her.