Motiverende studie- og læringsmiljøer

AU ønsker at tilbyde studerende et inspirerende lærings- og studiemiljø baseret på engagerende og læringsfremmende undervisning med inddragende dialog, faglig vejledning og understøttende aktiviteter.

1. Undervisning, som skaber engagement

Undervisning skal engagere de studerende i relevante læringsaktiviteter, der sætter dem i stand til at tilegne sig stoffet og udvikle både kernefaglige og generelle kvalifikationer og kompetencer.

AU’s undervisning skal baseres på didaktiske valg, der tager udgangspunkt i kursets læringsmål og de studerendes læringsbehov. Underviserne skal foretage velovervejede undervisningsmæssige valg på et fagligt og pædagogisk oplyst grundlag. AU lægger derfor vægt på pædagogiske kompetencer ved ansættelse af videnskabeligt personale, understøtter alle underviseres pædagogisk-didaktiske udvikling og anerkender undervisningsmeritter.

2. Støtte i læringsprocesser

Studerende skal gennem undervisning og faglig vejledning støttes i deres læringsprocesser løbende gennem studiet. 

Studerende skal tilbydes faglig vejledning, der understøtter refleksion og fremmer læring, mens de tilegner sig og arbejder med det faglige stof. De studerende skal desuden have adgang til studievejledning i forbindelse med gennemførelse af studiet, ligesom studerende med særlige behov skal tilbydes målrettet rådgivning.

3. Rammer skal støtte læring, engagement og trivsel

De fysiske, psykiske, æstetiske og digitale rammer omkring de faglige læringsprocesser skal understøtte såvel faglig og social integration som læring, engagement og trivsel.

AU er et campusuniversitet, hvis fysiske rammer skal bidrage til et stimulerende studie- og læringsmiljø.  Alle studerende skal have et bredt udvalg af muligheder for at deltage i faglige og sociale fællesskaber, hvor der er fokus på engagement, rummelighed og seriøsitet. Sammen med de faglige miljøer og uddannelsesledelsen skal studerende bidrage til at skabe et inkluderende studiemiljø, hvor respekt og ordentlighed støtter alle i at sige fra over for chikane, mobning, voldelig adfærd og diskrimination.