Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget understøtter arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision som beskrevet i universitetets Strategi 2025. Udvalget arbejder med tre uddannelsesmæssige topprioriteter:

 • Uddannelseskvalitet
 • Studieintensitet
 • Bedre match

Udvalget arbejder tværgående i forhold til uddannelsesområdet i et tæt samspil med universitetsledelsen.

Uddannelsesudvalget består af prorektor, prodekanerne for uddannelse ved Aarhus Universitets fem fakulteter samt vicedirektøren for AU Uddannelse.

Formand

Næstformand

Niels Overgaard Lehmann

Prodekan Dekanatet, Arts

Finn Borchsenius

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Kristine Kilså

Prodekan Dekanat, Natural Sciences

Lise Wogensen Bach

Prodekan Dekanatet, Health

Anna Bak Maigaard

Vicedirektør AU Uddannelse - AU Uddannelse Stab

Morten Rask

Prodekan Dekanatet, Aarhus BSS

Opgaver

 • Nationale og internationale uddannelsespolitiske spørgsmål
 • Samarbejdet om uddannelser på tværs af fakulteterne, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje.
 • Uddannelsesprofil, herunder sikring af internationaliseringsinitiativer
 • Kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 
 • Strategiske samarbejder 

Læs kommissoriet for udvalget

Indsatsområder

Uddannelsesudvalget arbejder med tre uddannelsesmæssige topprioriteter:

 • Hæve uddannelseskvalitet
 • Øge studieintensitet
 • Bedre match

Kvalitet i uddannelse sker blandt andet i mødet mellem den studerende, underviseren og stoffet. Med en ambition om at hæve uddannelseskvaliteten har vi fokus på, hvordan underviserne indgår i mødet, hvordan kvaliteten af mødet måles, hvordan mødet kan videreudvikles, og hvordan ledelsen kan bidrage til at optimere mødet.

Vi arbejder på forskellig vis med at øge studieintensiteten. Det forudsætter, at der fokuseres såvel på de frafaldstruede som på de særligt talentfulde og generelt på at sikre et godt studiemiljø og en engagerende undervisning for alle studerende.

Under overskriften bedre match er et mål om et bedre match ind med fokus på, at potentielle studerende træffer rigtigt studievalg og kommer godt fra start, og samtidig er der et mål om et bedre match ud med fokus på dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet.

Møder

Mødeplan og Mødemateriale

Øvrige faste deltagere er vicedirektør og funktionschef fra AU Uddannelse og specialkonsulent fra Universitetsledelsens Stab  

Sekretariatsbetjeningen varetages af Universitetsledelsens Stab i samarbejde med AU Uddannelse og Fakultetssekretariaterne

Kontakt: Ulrik Nørgaard Rønsbo