Stærke kandidater med relevante kompetencer

AU ønsker, at studerende gennem deres studier erhverver sig såvel faglige som generelle kompetencer og hurtigt kan træde ud på arbejdsmarkedet i attraktive jobs. Universitetet vil tilbyde karriereskabende aktiviteter og løbende have kontakt til aftagere.

1. Kompetencer til samfundets behov

Studerende skal gennem deres studier tilegne sig viden såvel som akademiske og praksisrettede kompetencer, der modsvarer samfundets behov.

AU’s uddannelser skal med udgangspunkt i dyb faglighed give studerende samtidsrelevant viden, kvalifikationer og kompetencer, således at kandidaterne kan begå sig på et dynamisk og digitaliseret arbejdsmarked. Studerende skal kunne deltage i karriereskabende aktiviteter, der støtter dem i at foretage karriere- og kompetenceafklaring, og som letter overgangen fra at være studerende til at være medarbejder eller iværksætter.

2. Samarbejdet med arbejdsmarkedets aktører

Studerende skal have mulighed for at samarbejde med aktører på arbejdsmarkedet, så deres faglighed kan bringes i spil i relevante kontekster, og netværk med aftagere kan opbygges.

Alle studerende skal eksponeres for og stimuleres til interaktion med arbejdsmarkedets aktører. De studerende gives mulighed for at løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger, møde potentielle arbejdsgivere og stifte bekendtskab med faglige rollemodeller i relevante ansættelser.

3. Kontakt til omverden sikrer relevans

AU ønsker at sikre uddannelsernes fornødne relevans gennem en løbende kontakt med aftagere af AU’s kandidater. 

På AU skal de studerende erfare, at uddannelserne er udviklet og tilrettelagt med inddragelse af relevante aftagerperspektiver. Aftagere skal derfor inddrages i det løbende arbejde med at udvikle kvalitet i AU’s uddannelser