AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager dels fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet, dels biblioteksdriften i Aarhus University Library (AUL) i samarbejde med fakulteterne.

Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Uddannelsesudvalget, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelses- og biblioteksområdet.

AU Uddannelse består af fem enheder: Aarhus University Library (AUL), Optagelse og Studiesystemer, International Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte samt Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Afdelinger i AU Uddannelse

AU Library

AU Library (AUL) varetager følgende overordnede funktioner:

  • understøtter uddannelserne, forskningen og eksterne aktører med adgang til viden
  • bidrager til de studerendes læringsprocesser og -rum, såvel fysiske som digitale
  • leverer service til forskere om publicering, Open Access, informationssøgning m.fl.
  • varetager systemejerskab og support vedr. PURE samt opsamling og indberetning af bibliometriske data

Læs mere om organiseringen af AU Library

International Uddannelse

International Uddannelse bidrager til rekruttering, modtagelse og levering af information og services til udvekslingsstuderende og internationale studerende på hele uddannelse i samarbejde med fakulteterne. Området afholder også AU Summer University.

International Uddannelse består af to afsnit: Bolig samt Mobilitet og Uddannelsessamarbejde.

Læs mere om International Uddannelse

Optagelse og Studiesystemer

Optagelse er organiseret i to teams: Optagelse til bacheloruddannelser og Optagelse til kandidatuddannelser og tilvalg.

Læs mere om Optagelse

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport.

Læs mere om Studiesystemer

Vejledning og Studiestøtte

Vejledning og Studiestøtte består af fire afsnit: 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Uddannelsesstrategisk Sekretariat bidrager med uddannelsesjuridisk rådgivning, kvalitetsudvikling og analytiske arbejde. Sekretariatet leverer ledelsesinformation og understøtter tværgående beslutningsprocesser på uddannelsesområdet. Området sekretariatsbetjener prorektor for uddannelse og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens Sekretariat. Området består af tre teams:

Sekretariat

Sekretariatet understøtter vicedirektøren i dennes ledelse af området.

Læs mere om sekretariatet


1425338 / i40