AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne.

Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Uddannelsesudvalget, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelsesområdet.

AU Uddannelse består af seks enheder:  Studenterrekruttering og Optagelse, Studiesystemer, International Uddannelse, Studiestøtte, Uddannelsesstrategisk Sekretariat og Sekretariat

Afdelinger i AU Uddannelse

International Uddannelse

International Uddannelse bidrager til rekruttering, modtagelse og levering af information og services til udvekslingsstuderende og internationale studerende på hele uddannelse i samarbejde med fakulteterne. Området afholder også AU Summer University.

International Uddannelse består af to afsnit: Bolig samt Mobilitet og Uddannelsessamarbejde.

Læs mere om International Uddannelse

Studiesystemer

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport.

Læs mere om Studiesystemer

Studenterrekruttering og Optagelse

Studenterrekruttering og Optagelse varetager opgaver i spændet fra rekruttering af kommende studerende til optagelse på hhv. bachelor- og kandidatuddannelser, samt tilvalgsfag. Endvidere tilvejebringer området generel studieinformation på universitetet og koordinerer den samlede studenterrettede informationsindsats.

Læs mere om Vejledning og Studieinformation

Læs mere om Optagelse

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Uddannelsesstrategisk Sekretariat bidrager med uddannelsesjuridisk rådgivning, kvalitetsudvikling og analytiske arbejde. Sekretariatet leverer ledelsesinformation og understøtter tværgående beslutningsprocesser på uddannelsesområdet. Området sekretariatsbetjener prorektor for uddannelse og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens Sekretariat. Området består af tre teams:

Sekretariat

Sekretariatet understøtter vicedirektøren i dennes ledelse af området.

Læs mere om sekretariatet

AUL

AULs opgaver understøtter uddannelserne, forskningen og eksterne aktører med adgang til viden, og bidrager til de studerendes læringsprocesser og -rum, såvel fysiske som digitale. Derudover leverer AUL service til forskere om publicering, Open Access, informationssøgning m.fl.

Læs mere om AUL

 

 


1425338 / i40