Studiesystemer, AU Uddannelse

Studiesystemer består af 3 enheder:

Studiesystemforvaltning

Studiesystemforvaltningen varetager forvaltning og support af AU’s studieadministrative systemer. Afsnittets primære opgaver er:  

  • at sikre driftsstabilitet og brugersupport omkring AU’s studieadministrative systemer
  • at sikre videreudvikling og løbende vedligehold af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt samarbejde med de relevante interessenter

Studiesystemer – udvikling

Enheden 'Studiesystem - udvikling' arbejder med de større strategiske og prioriterede projekter, hvor AU Uddannelse er projektejere. Det gælder projekter i både anskaffelses- og implementeringsfasen. Afsnittets primære opgaver er at sikre:  

  • projektledelse, koordinering og facilitering af afdelingens projekter
  • tværgående samarbejde, koordinering af brugerinddragelse, specifikation, test og styring af aftaler med leverandører

Eksamenstilsynet

Eksamenstilsynet varetager de administrative opgaver, der er forbundet med afholdelse af universitetets skriftlige tilsynsprøver. Afsnittets primære opgaver er:  

  • Lokaleplanlægning
  • Vagtplanlægning og lønafregning for tilsynsvagter
  • Afholdelse af skriftlige tilsynsprøver 

Henvendelser til Eksamenstilsynet kan rettes til: eksamenstilsyn@au.dk

Medarbejdere i Studiesystemer

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Mai Ammitsbøl Chefsekretær maan@au.dk +4593522460 +4593522460 1445, 330
Bojesen, Jens Stærk Projektleder jsb@au.dk +4593522454 322
Brock, Mette Tikær Undervisningsevalueringsmedarbejder mtb@au.dk +4587159514 +4593521771 1445, 433
Bundgaard, Rikke Gyldenløve ribu@au.dk +4593508378 1445, 319
Elbro, Louise Fuldmægtig loel@au.dk +4593522118 +4593522118 1445, 323
Helstad, Dag Amund Specialkonsulent dagh@au.dk +4529480992 +4529480992 1445, 326
Hoppe, Orla Chefkonsulent oh@au.dk +4587152647 +4528992190 1445, 331
Høncke Keldorff, Nikolaj Teamleder nike@au.dk +4593508131 1445, 325
Josefsen, Morten Bak Forretningskonsulent mbjo@au.dk +4521337907 +4521337907 1445, 315
Justesen, Magnus Maltha Damkjær It medarbejder magjus@au.dk 1445
Juveng, Sissel Kjær Forretningskonsulent juveng@au.dk +4587153409 +4551440011 1445, 325
Kvitzau, Trine Eske Funktionschef tkvitzau@au.dk +4530304631 +4530304631 1445, 334
Larsen, Per Guldbæk Programleder pgl@au.dk +4521551293 +4521551293 1448, 331
Madsen, Mikkel Teamkoordinator mima@au.dk +4521186299 1445, 319
Møller Andersen, Christina AC-fuldmægtig cma@au.dk +4593521206 1445, 313
Mønster, Lasse Specialkonsulent lsm@au.dk +4587152018 +4523716798 1445, 321
Nisker Toppenberg, Morten Forretningskonsulent nisker@au.dk +4593508887 1445, 313
Nygaard, Natashia Maise It medarbejder namn@au.dk 1445
Parner, Bjarke Forretningskonsulent bjp@au.dk +4587152625 1445, 313
Qvistgaard, Magnus Projektleder magnusqvistgaard@au.dk +4528992219 +4528992219 1445, 331
Qvortrup, Jeanne Projektleder jeqv@au.dk +4529453839 1445, 327
Rasmussen, Sofie Boeriis It medarbejder sbr@au.dk
Rudbeck, Christian Proceskonsulent rudbeck@au.dk +4593521976 1445, 326
Satkunam, Sunitha Eksamensplanlægger susa@au.dk +4593508265 1445, 323
Schrøder, Birgitte Tværgående forretningskonsulent birgitte.s@au.dk +4526602412 1445, 315
Sikjær, Camilla Projektkoordinator casi@au.dk +4593522367 1445, 331
Sparre, Sune Ketil Fuldmægtig susp@au.dk +4593522459 319
Vestergaard, Thomas Fuldmægtig thv@au.dk +4587152796 +4593509087 1445, 313