Kvalitet og Legalitet

Afdelingen består af:


Afdelingens opgaver:

  • koordinerer prækvalifikationer og arbejdet med turnus- og institutionsakkreditering
  • udvikler og vedligeholder kvalitetspolitikker og -systemer
  • rådgiver om udvikling af AU’s uddannelser
  • faciliterer koordination af AU’s aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse
  • varetager kontakten til Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danmarks Evalueringsinstitution (EVA)

Julie Bladt Goodall

Afsnitsleder AU Uddannelse - Kvalitet og Legalitet

Medarbejdere i Kvalitet og Legalitet

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Gitte Stavad Specialkonsulent gsa@au.dk +4523742359 1448, 138
Buhl, Mette Teamkoordinator meb@au.dk +4521656704 1448, 126
Buskbjerg, Simone Hoffmann AC-fuldmægtig shb@au.dk 1445, 331a
Dahl, Anna Fuldmægtig adahl@au.dk +4593521097 1445, 331a
Egholm, Caroline Pedersen Fuldmægtig cpe@au.dk 1448
Fallesen, Julie Schmidt AC-fuldmægtig jnf@au.dk +4593522058 1448, 134
Gammelgaard, Marianne AC-fuldmægtig mgam@au.dk +4522125743 1445, 334
Haugaard, Merethe Teamkoordinator mh@au.dk +4524765089 +4524765089 1448, 133
Jessen, Anne Bergkvist Studentermedhjælper ajes@au.dk 1448, 128
Jørgensen, Katrine Meller AC-fuldmægtig katrinemeller@au.dk 1445, 334
Kjær, Marianne J. AC-fuldmægtig mjk@au.dk +4521342986 1448, 134
Kjærulff, Luis Nørremark Studentermedhjælper lnkj@au.dk
Knudsen, Astrid Marie Gad Specialkonsulent agk@au.dk +4551371429 1448, 136
Lam, Tina Trang Jurist tla@au.dk +4521656703 1448, 125
Larsen, Annette Specialkonsulent ala@au.dk +4587152634 +4521998632 1445, 323
Osbahr, Signe Specialkonsulent sos@au.dk +4529453695 1448, 136
Pauli, Sondre Strømsheim Jurist sonst@au.dk +4593521637 1448, 128
Sønderstrup-Andersen, Thea Maj Studentermedhjælper tmsa@au.dk 1448, 128
Tønnesen, Maria Jurist mbt@au.dk +4593508954 1448, 128