Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Bankoplysninger
  • Bankoplysninger

Indbetalinger foretages til:

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

  • Kontonr. 0216 4069053238 
  • BIC/SWIFT: DABADKKK
  • IBAN: DK8502164069053238

Husk at angive kundenr. og fakturanummer

Husk altid at angive KUNDENR. +FAKTURANUMMER i tekstfeltet for indbetalingen

Specielle bankformularer

F.eks. Financial Identification eller W-8BEN rekvireres via Servicegruppen, Bente Wissing Brøndum - bente.brondum@au.dk.

Ved forventede indbetalinger

...der ikke er udfærdiget en faktura på, vil det være en stor hjælp med besked til: postkassen:

I emnefeltet skrives beløbsafsender + beløb. Kontering (art, projekt og aktivitet) samt ønsket tekst på indbetalingen bedes ligeledes angivet.


1398057 / i40