Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Aftagerpaneler

Aftagerpaneler

Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts’ enkelte studienævn, og der er således fire paneler.

Aftagerpaneler er indskrevet i Universitetsloven (2007). Panelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer. Dette arbejde omfatter løbende dialog om arbejdsmarkedets behov. Derudover skaber aftagerpanelerne og panelernes medlemmer kontakt til arbejdsmarkedet (praktik- og projektordninger, mentorering og karrierevejledning) samt bidrager generelt til at videreudvikle samarbejdet med arbejdsmarkedet om uddannelserne.

Jf. ’Vedtægt for Aarhus Universitet’ (§21, stk.1) nedsætter rektor et eller flere aftagerpaneler ved hvert hovedområde efter indstilling fra dekanen. Panelets medlemmer er følgende universitetsloven udefrakommende, hvorfor den hidtidige brug af interne medlemmer i aftagerpaneler erstattes af tilforordning af interne repræsentanter til panelerne.

Læs mere:

 

 

 

314850 / i40