Sammensætning og udpegning af medlemmer

Aftagerpanelet består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner.

Medlemmerne i det enkelte aftagerpanel vælges ud fra nedenstående kriterier:

  • At de tilsammen har kompetence til og erfaring med ansættelse af kandidater fra uddannelserne samt kendskab til de relevante ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til nationalt og internationalt
  • At de tilsammen repræsenterer forskellige typer og størrelser af private og offentlige virksomheder og organisationer
  • At de tilsammen repræsenterer det eksisterende arbejdsmarked og kender til udviklingstendenser på arbejdsmarkedet, der kan påvirke efterspørgslen af dimittender inden for nye sektorer eller brancher

Enkelte medlemmer af aftagepanelerne kan have kortere erfaring på arbejdsmarkedet, så der kan i panelet være et spænd mellem nyuddannede medlemmer til medlemmer med længerevarende erfaring fra arbejdsmarkedet.

Tilforordnet panelerne er interne repræsentanter for uddannelsesorganisationen og for de respektive studienævns uddannelsesområder: Studieleder, studienævnsforperson, studienævnsnæstforperson, afdelingsledere samt evt. et antal studenterrepræsentanter fra studienævnet. Studieleder er forperson for aftagerpanelet.

Proces for udpegning af medlemmer

Medlemmerne af aftagerpanelerne udpeges af Dekanen for Arts efter indstilling fra institutledelsen. Institutledelsen kan enten selv finde eller bede om indstilling fra fagmiljøerne til forslag af medlemmer. Alle studienævnets uddannelsesområder skal være fagligt repræsenteret i sammensætningen af panelet. Indstillingslisten sendes i høring i studienævnet, inden indstillingen sendes til Dekanen.

Undtaget er studienævnet for Teologi, der indstiller 7-8 medlemmer til aftagerpanel, hvor alle kandidatuddannelser under studienævnet skal repræsenteres.

De enkelte medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Dekanatet godkender løbende nye medlemmer til supplering baseret på indstilling fra institutledelsen. Efter dekanens godkendelse varetager instituttet kontakten og orientering om aftagerpanelets virke