Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Akademisk Råd

Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 4 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD) samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2018

Formand

 • Merete Wiberg, DPU

Dekan

 • Johnny Laursen, Arts

Videnskabeligt ansatte (VIP)

 • Dorthe Jørgensen, IKS
 • Niels Nørkjær Johannsen, IKS
 • Mark Sedgwick, IKS
 • Birgit Eriksson, IKK 
 • Rikke Toft Nørgaard, CUDiM
 • Stefan Iversen, IKK
 • Hanne Karina Bruun, IKK
 • Hanne Knudsen, DPU
 • Eva Gulløv, DPU
 • Julie Bladt Goodall (pr 12. juni 2018), IKS (Ph.d. stud.)
 • Miriam Madsen, DPU (Ph.d. stud.)

Teknisk-administrativt personale (TAP)

 • Henrik Nitschke, DPU
 • Marianne Rasmussen, IKK  
 • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

Studerende

 • Krestina V. Christensen, Artsrådet
 • Tobias Fuglsbjerg Aakjær, Artsrådet
 • Maria Kirkegaard Møller, Artsrådet
 • Anna Marie S. Laulund, Artsrådet
 • Suppleanter - videnskabeligt ansatte

  • Bo Kristian Holm, IKS
  • Nina Kofoed, IKS
  • Martijn Van Beek, IKS
  • Henrik Bødker, IKK
  • Peter Mortensen, IKK
  • Steffen Krogh, IKK
  • Ning De Coninck-Smith, DPU

  Suppleanter - studerende

  • Sanne Overgaard Larsen, Artsrådet
  • Jens Kjær Reimer, Artsrådet
  • Erik Lind Hansen, Artsrådet
  • Malene Silas Jensen, Artsrådet

   Sekretariat

  • Lone Plougmann Iversen - chefrådgiver, dekansekretariatet, Arts (liv@adm.au.dk)
314849 / i40