Ligestilling

Aarhus Universitet har i personalepolitikken fastsat et mål om at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor alle ansatte – uanset køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering eller handicap – har lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og karriereforløb. Vi ser medarbejder-mangfoldighed som en ressource - og ønsker en arbejdspladskultur, hvor alle ansatte kan udfolde og udvikle sig i deres arbejdsliv.

Politisk er der i Danmark og Europa fokus på, at universiteterne tager ansvar for både ligestilling og den kendte udfordring med at tiltrække og fastholde kvindelige forskere hele vejen gennem stillingsstrukturens karrierevej, så alle talenter reelt sættes i spil.

På europæisk plan opfordrer ERC (The European Research Council) alle bedømmere til at se denne video, udviklet af CERCA (the Catalan Research Centres Institute). Videoen har til formål at tydeliggøre bias i rekrutteringsprocesser og bedømmelse af forskningsprojekter, som kan forhindre en reel bedømmelse af hhv. mandelige og kvindelige ansøgere.

Indsatsen er forankret i Diversitets- og ligestillingsudvalget med rektor og prorektor i spidsen. Arbejdet understøttes af bl.a. AU HR. 

Læs mere om AU's diversitets- og ligestillingsarbejde.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed