Seniorklubber

Seniorforeningen Nestor ved Aarhus Universitet er en forening for tidligere, nu pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt for ansatte, der er fyldt 60 år.

  • Formålsparagraf : ”Ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.m. at give mulighed for at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads”.

Foreningen er oprettet i 2005, men den er stadig under udvikling. NESTOR’s  hidtidige og kommende aktiviteter er beskrevet her på hjemmesiden, som også indeholder vedtægter m.v. for foreningen. 

Det årlige kontingent er fastsat til kr. 100,00, så eventuel fortæring, entré m.v. i forbindelse med et arrangement betales af deltagerne.

Hvis en aktivitet i NESTOR’s regi overhovedet kan placeres efter kl. 16, sker det, således at også "arbejdsramte" medlemmer kan deltage.

Seniorer har mulighed for at benytte sig af Feriefondens faciliteter.

Nestors medlemmer kan optages i Foreningen Motionscentret ved Aarhus Universitet.

Der henvises også til: