Seniorsamtaler

På Aarhus Universitet betragtes medarbejderne som seniorer omtrentlig 5 år før pensionsalderen, og dette vil også være det naturlige tidspunkt for en seniorsamtale, hvor leder og medarbejder drøfter ønsker og planer for de sidste år af medarbejderens arbejdsliv hen imod pensionen.

Samtalen afholdes mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Tillidsrepræsentanten kan deltage, hvis medarbejderen ønsker dette. Ansvaret for at afdække behovet for en samtale ligger hos lederen, men den enkelte medarbejder kan også selv tage initiativet dertil. 

Seniorsamtalen kan afholdes som en integreret del af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) eller separat.

Seniorsamtalen handler blandt andet om nuværende og kommende arbejdsopgaver, og kan tage udgangspunkt i udvikling, fastholdelse og/eller tilbagetrækning – alt efter medarbejderens alder og formåen. Nedenstående temaer kan indgå i aftalen:

  • Arbejdstid
  • Særlige arbejdsopgaver, f.eks. overdragelse af viden og erfaring til andre kolleger
  • Arbejdsmængde
  • Fritagelse for opgaver
  • Nye faglige udfordringer

Dialogen mellem medarbejderen og lederen kan resultere i en senioraftale, men kan også være en drøftelse af medarbejderens velbefindende på AU - herunder om der er behov for justering af medarbejderens opgaveportefølje eller om der er behov for, at der tages andre hensyn til medarbejderen. I drøftelserne kan også indgå dialog omkring tilbagetrækning.

Universitetet har mulighed for at indgå aftale med seniormedarbejdere om aftrapning i tid, aftrapning i job/charge, seniordage, fastholdelsesbonus samt emeritustilknytning. En sådan aftale indgås mellem en seniormedarbejder og dennes leder i de konkrete situationer, hvor lederen vurderer det hensigtsmæssigt for universitetets virksomhed.

I menuen til højre kan du finde en samtaleguide og en skabelon til udviklingsplan.