SurveyXact

Beskrivelse

SurveyXact er et online spørgeskemaprogram, som er stillet til rådighed af Aarhus Universitet. Det gør det muligt at oprette et online spørgeskema, og invitere respondenter meget simpelt eksempelvis via email.

5 gode grunde til at bruge SurveyXact:

  • Du behøver ikke at have nogen erfaring
  • Simpelt setup
  • Utrolig mange muligheder
  • Hurtigt overblik over det samlede data
  • Nemt og simpelt at eksportere til eksempelvis SPSS

Tilgængelighed

Alle ansatte og studerende har adgang til systemet med AU ID og password. SurveyXact er webbaseret, hvorfor det ikke er nødvendigt at installere yderligere. Smartdesigneren henter dog en Java-applet, som kræver Java installeret.

Brug af værktøjet i forbindelse med projekter:

Såfremt du ønsker at benytte Survey Xact til dataindsamling fra virksomheder etc., skal du være tilmeldt de pågældende fagmodul, samt have fastlagt emne i samarbejde med en vejleder, inden spørgeskemaet udsendes.


Licens

Alle ansatte og studerende med et AU ID kan tilgå programmet gennem følgende side:


Guides

Analysegruppen:

Officiel guide af Rambøll Management:


Kurser

Analysegruppen afholder i øjeblikket ikke kurser i dette program, men der kan ved forespørgsel arrangeres et kursus. Dette gøres ved at kontakte analytics@au.dk med kursets ønskede indhold og varighed, hvorefter der findes frem til en eventuel kursusudformning der stemmer overens med de opsatte ønsker.


Kursusmateriale

Herunder findes der kursusmateriale til nuværende og tidligere afholdte kurser.

SurveyXact introduktion

SurveyXact Introduktion er et simpelt kursus i opsætning af spørgeskemaer. Du vil lære at lave simple spørgeskemaer via programmet QuickQuest, hvordan du distribuerer dem samt eksporterer data. QuickQuest er et simpelt, intuitivt program med flere muligheder for opsætning og tilpasning af spørgeskemaer til dine formål.

Flere avancerede muligheder findes i QuickQuest+, men de bliver kun berørt meget begrænset i dette kursus.