Log på IndFak og RejsUd med Single Sign On (SSO)

De allerfleste brugere af IndFak og RejsUd logger allerede nu på med Single Sign ON (SSO) og to-faktor godkendelse, og er derfor fri for at jonglere med brugernavne og adgangskoder.

Der er dog godt 1300 brugere, som stadig logger på med et brugernavn og adgangskode. Det gør vi noget ved lørdag den 26. februar 2022.

Berørte brugere får en personlig mail torsdag den 24. februar med angivelse af det nye brugernavn og vejledning til at logge på. Det nye brugernavn er mailadressen hvor AUID indgår som fx: AU414074@uni.au.dk

Når brugernavnet er ændret, skal du fra mandag den 28. februar 2022 logge på denne internetadresse:  https://sso.indfak2.dk/adfs/.

Du har samme brugernavn til både IndFak og RejsUd.

Vejledning til at logge på IndFak og RejsUd med Single Sign On (SSO) og to-faktorgodkendelse.: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/OEkonomisystemer/IndFak2/Log_paa_IndFak_med_Single_Sign_On.pdf