Økonomisystemer

  • IndFak

    • Intro til IndFak for rekvirenter

      Tilmeld dig et af nedenstående introkurser - alle kurser afholdes via MS Teams. Nye datoer vedr. 2023 kommer senere