single news

Arts Til undervisere på Arts

Eksperimentér med din undervisning

To nyindrettede undervisningslokaler i Emdrup og på Trøjborg lægger op til eksperimenterede undervisning.

Foto: Colourbox.com

To nyindrettede undervisningslokaler i Emdrup og på Trøjborg skal gøre didaktiske eksperimenter og mere varieret undervisning mulig. Møblementet kan let flyttes rundt, og der er analoge og digitale tavler og forskellige andre ’hjælpemidler’.

”Tanken med lokalerne har fra starten været at åbne for nye muligheder i undervisningen. I et almindeligt undervisningslokale sidder de studerende og putter sig på rækker og bag deres computere. Det er jo godt for noget, men hindrer andet. I indretningen i Emdrup har vi blandt andet smidt de fleste borde ud af lokalet, og i stedet er der monteret små borde på stolene. Der er rullet whiteboardfilm ud på de resterende borde, så man kan skrive på dem. Det er sådan set meget simpelt, men det frigør en masse plads og gør det nemt at sætte forskellige aktiviteter i gang. Aktiviteterne kan være centreret om, hvordan de studerende deltager, og de kan samtidig være centreret om at forbinde det faglige indhold med de didaktiske og pædagogiske greb i undervisningen,” fortæller Malou Juelskjær fra DPU, der har stået for udviklingen af lokalet i Emdrup og har siddet med i den arbejdsgruppe, der har besluttet indretningen af lokalet på Trøjborg.

Lokaler der engagerer
Lokalerne i Aarhus og Emdrup kan bruges af undervisere med et projekt, der kan udnytte lokalets fysiske, digitale og didaktiske muligheder – og her bliver de studerende vigtige medspillere.

”Når de studerende træder ind i lokalet første gang, ser de lidt forvirrede ud. Rummet er tydeligvis kodet anderledes, end de er vant til. Som underviser tager man imod dem i den forvirring, og så er man allerede i gang med at tale om, hvad vi skal sammen, og hvorfor vi skal det. De studerende har generelt taget ret godt imod og synes, at de aktiviteter, der foregår, er vedkommende og er med til at engagerer dem,” fortæller Malou Juelskjær.

Lokalerne kan både bruges i et længerevarende forløb, typisk over et semester, eller i et kortere forløb, der typisk strækker sig over to til tre undervisningssessioner.


Fakta

De to nyindrettede undervisningslokaler til eksperimenterende undervisning ligger i Emdrup i bygning 7210 / lokale A200 og i Aarhus på Trøjborgvej i bygning 1915 / lokale 224.

For at booke et lokale til undervisning eller eksamen gå til lokalebooking på Arts.