Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Aarhus BSS har en primær forretningscontroller og en eller flere projektcontrollere tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Aarhus BSS Økonomi. Projektcontrollerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.


Kontaktpersoner for institutter og centre

Institut for Økonomi

Juridisk Institut

Psykologisk InstitutCenter for Rusmiddelforskning

Martin Gasberg

Forretnings-/projektcontroller

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Center for Registerforskning


Øvrige enheder

Dekanatet/dekansekretariatet

Martin Gasberg

Forretnings-/projektcontroller

Bygningsområdet

Administrationscenteret

Martin Gasberg

Forretnings-/projektcontroller

It-vest

Censorformandskabet

Cognition and Behavior Lab

Tværgående opgaver

Faglig koordinator inden for EU-projekter

Faglig koordinator inden for fondsansøgninger

Rammefordelinger/finanslov

Bygningscontroller/huslejefordelinger

STÅ-controller