Økonomi

Aarhus BSS Økonomi står for den overordnede økonomistyring på fakultetet og vores primære opgave er således at servicere fakultetet og fakultetets enheder (institutter, centre og medarbejdere) på økonomiområdet. Læs mere herunder om, hvilke services vi kan tilbyde, og hvem der kan hjælpe dig med opgaven.

Kontaktpersoner

Hver enhed på Aarhus BSS har en primær forretningscontroller og en eller flere projektcontrollere tilknyttet.

 

Eksterne projekter

Her kan du læse mere om udarbejdelse af ansøgningsbudgetter og den efterfølgende administration af eksterne projekter.

 

Power BI

Her kan du tilgå en række Power BI-rapporter, som er udviklet til den løbende økonomiopfølgning.

Rapporterne er relevante for personer på Aarhus BSS med budgetansvar.

Kontering på Aarhus BSS

I IndFak, RejsUd og Conference Manager skal der altid påføres projektnummer og aktivitetsnummer. Læs mere her og find EAN-numre til brug ved elektronisk fakturering i vores vejledninger.

 

Organisationsdiagram

Se, hvordan Arts og Aarhus BSS Økonomi er organiseret.

Nyttige links

På denne side har vi samlet en række nyttige links, hvor du kan finde information om blandt andet løn, indkøbsaftaler, rejseafregninger, Conference Manager mv.