Kage, kaffe og generalforsamling

Til dette års generalforsamling inviterer personaleforeningen samtidig til gratis kagesmagning.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 6. marts 2019,  kl. 16:00 - 18:00

Sted

Lokale 340, bygning 1443, Tåsingegade 3

Foto: Colourbox

Personaleforeningen har fornøjelsen af at indbyde alle medlemmer, dvs. samtlige ansatte ved Aarhus BSS, til generalforsamlingen 2019.

Når vi let og smidigt har tygget os igennem nedenstående dagsorden, står den på hygge og kagesmagning. Det er gratis at deltage, men af kagemæssige årsager er tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig her.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.    Valg af ordstyrer
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Godkendelse af sidste finansårs regnskab
4.    Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
5.    Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed
6.    Valg af to revisorer
7.    Eventuelt

Spørgsmål og henvendelser forud for generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsesformand Trine Susanne Johansen (tsj@cc.au.dk).